[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
27 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอดอยสะเก็ดรับสมัครนักศึกษาใหม่
กศน.อำเภอดอยสะเก็ด รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เข้าชม : [1005]
20 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ
กศน.อำเภอดอยสะเก็ดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เข้าชม : [1111]
17 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
กศน.อำเภอดอยสะเก็ดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
เข้าชม : [876]
13 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่
กศน.อำเภอดอยสะเก็ด รับสมัครนักศึกษษใหม่ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2564
เข้าชม : [831]
4 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอดอยสะเก็ดเข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอดอยสะเก็ดเข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [815]
3 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปแบบการพัฒนาทักษะครูเพื่อเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้
รูปแบบการพัฒนาทักษะครูเพื่อเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ัศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด
เข้าชม : [1396]
6 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ธันวาคม 2562
ดร.ประภาภรณ์ คำโอภาส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน ๘9 รูป และร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
เข้าชม : [493]
25 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562
เข้าชม : [435]
20 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน
กศน.อำเภอดอยสะเก็ด จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน
เข้าชม : [670]
20 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินเทียบระดับมิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กศน.จัดประเมินเทียบระดับมิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ กศน.อำเภอดอยสะเก็ด
เข้าชม : [392]
15 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 2
พิธีมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1อำเภอ1อาชีพ วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
เข้าชม : [431]
15 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพนมทวน ศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด
กศน.อำเภอพนมทวน ได้มาศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด
เข้าชม : [369]
15 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562
พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒
เข้าชม : [349]
15 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 4926/ชม. 123
เข้าชม : [356]
7 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการทำโครงงาน
กศน.อำเภอดอยสะเก็ด จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทำโครงงาน
เข้าชม : [235]
7 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
กศน.อำเภอดอยสะเก็ด จัดโครงการพัฒนาคุรภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
เข้าชม : [246]
7 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน
กศน.อำเภอดอยสะเก็ด จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน
เข้าชม : [256]
7 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจิตอาสา \\\"เราทำความดีด้วยหัวใจ\\\"
กศน.อำเภอดอยสะเก็ด ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านจิตอาสา กศน. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
เข้าชม : [271]
9 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
เปิดเรียนระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 สถานที่เรียน ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [242]
9 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ
กศน.อำเภอดอยสะเก็ดเปิดหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2562
เข้าชม : [251]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
558 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-496147
โทรสาร  053-496147
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี