เนื้อหา : ศรช. เครือข่าย
หมวดหมู่ : กศน.ตำบล
หัวข้อเรื่อง : กศน.ตำบลตลาดใหญ่

อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562


 กศน. ตําบล มีบทบาทสำคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีหัวหน้า กศน. ตำบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน กศน. ตำบล 

เข้าชม : 610


กศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      กศน.ตำบลสันปูเลย 9 / ก.ค. / 2562
      กศน.ตำบลตลาดขวัญ 9 / ก.ค. / 2562
      กศน.ตำบลตลาดใหญ่ 9 / ก.ค. / 2562
      กศน.ตำบลสง่าบ้าน 9 / ก.ค. / 2562
      กศน.ตำบลป่าลาน 9 / ก.ค. / 2562