[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< กุมภาพันธ์ 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
สกร.อำเภอหางดง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั้ง 2 หลักสูตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสมัครได้ที่ สกร.อำเภอหางดง และห้องสมุดประชาชนอำเภอหางดง (แยกไฟแดงทางเข้าบ้านถวาย) หรือ ศกร.ตำบล ทั้ง 11 ตำบล โทรสอบถาม เบอร์โทร 053-441994   เข้าชม :  [7]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
สกร.อำเภอหางดงให้การต้อนรับ นางบรรณสรณ์ เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบ่อไร่ พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอบ่อไร่ สังกัดสำนักงาน สกร.จังหวัดตราด   22 / ก.พ. / 2567  เข้าชม :  [72]
กีฬา สกร.เกมส์ กลุ่มโซนกลางใต้ ยางนาเกมส์ 2567  1 / ก.พ. / 2567  เข้าชม :  [99]
โครงการเปิดบ้านวิชาการ รวมพลังการเรียนรู้ พัฒนาครู สกร.จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี พุทธศักราช 2567  18 / ม.ค. / 2567  เข้าชม :  [110]
สกร.อำเภอหางดงจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการใช้เทคโนโลยี CANVA   4 / ม.ค. / 2567  เข้าชม :  [129]

 
17 / ส.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหางดง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีสื่อหลากหลาย เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  เข้าชม :  [821]
16 / เม.ย. / 2563 : ศูนย์การเรียนชุมชน
3 ศกร.ตำบลหารแก้ว
ประวัติตำบล ที่ตั้งเทศบาลตำบลหารแก้วอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอหางดงประมาณ 4 กิโลเมตร อาณาเขต เทศบาลตำบลหารแกมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 10.40 ตารางกิโลเมตร(6,500ไร่) มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ตัดผ่านเขตตำบล ในหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 และมีถนนส  เข้าชม :  [996]
12 / เม.ย. / 2563 : ศูนย์การเรียนชุมชน
4 ศกร.ตำบลหนองตอง
ประวัติตำบลหนองตองพัฒนา ตำบลหนองตอง แต่เดิมสมัยโบราณ เป็นเมืองเมืองหนึ่ง ชื่อว่า “เมืองมะโน” มีความเจริญรุ่งเรือง มาพร้อมกับเมือง “หริภุญชัย” หรือจังหวัดลำพูน ราวศตวรรษที่ 13 และในสมัยเดียวกับเมืองอื่นๆอีกหลายเมือง เช่น เวียงท่ากาน เวียงเถาะ เป็นต้น  เข้าชม :  [983]
12 / เม.ย. / 2563 : ศูนย์การเรียนชุมชน
5 ศกร.ตำบลขุนคง
ประวัติตำบล ตำบลขุนคง เป็นหนึ่งตำบล ใน 11 ตำบลของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลขุนคง คงแต่เดิมมีชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่า “เผ่าลัวะ” ได้อพยพมาจากอำเภอจอมทอง โดยการนำผู้คนในเผ่ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยการนำของ “นายคง” ซึ่งมียศเป็นขุน ได้มาตั้งหลักแ  เข้าชม :  [985]
 

15 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แหล่งความรู้
ระบบคลังความรู้ SciMath แหล่งรวบรวมสื่อและสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลาย   เข้าชม :  [795]

22 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
บริการ การอ่านตามสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่อำเภอฝาง   เข้าชม :  [1114]
 

 

                                                                     
 

 

 นางสุนันท์  นาหลวง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหางดง
 

 

 

"ธนากร"เปิดโครงสร้าง-อัตรากำลัง สกร."ส่วนกลาง- ตจว."

สนอง"บิ๊กอุ้ม"ฟื้นจัดสอบเทียบเพื่อเด็กอัจฉริยะภายในปี'67

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 EduGuide 4.0 รายงานช่าว นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำโครงสร้างกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ว่า ขณะนี้ได้ข้อยุติแล้วว่า หน่วยงานภายใน สกร. ในส่วนกลางจะมี 12 กอง ประกอบด้วย 1.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2.กลุ่มตรวจสอบภายใน 3.กลุ่มกฎหมายและนิติการ 4.สำนักงานเลขานุการกรม 5.กองบริหารการคลัง

 

6.กองบริหารทรัพยากรบุคคล 7.กองส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ 8.กองส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 9.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 10.กองส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 11.กองมาตรฐานความรู้และรับรองวุฒิ และ 12.ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

 

ส่วนระดับพื้นที่ จะมีหน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด ,สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค, สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร, สถาบันการศึกษาทางไกล และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยภายใต้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด จะมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ, ศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการ, ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล และศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่

 

โดยมีการกำหนดกรอบอัตรากำลังของ สกร.ทั้งหมด ดังนี้ เป็นข้าราชการ 4,980 อัตรา, พนักงานราชการ 15,139 อัตรา และลูกจ้างประจำ 248 อัตรา ทั้งนี้ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการกำหนดกรอบอัตรากำลังจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2567

 

รักษาราชการแทนอธิบดี สกร. กล่าวต่อว่า สำหรับกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามความใน พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง เช่น การกำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร /ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอและเขต (กทม.) / ศูนย์การเรียนรู้ตำบลและแขวง (กทม.) การกำหนดอำนาจหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” การประกาศให้จัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการ ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานศึกษาไปแล้วจำนวน 39 แห่ง และการกำหนดให้หน่วยจัดการเรียนรู้มีอำนาจในการรับรองคุณวุฒิให้แก่ผู้เรียนเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยมีการออกเป็นประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองความรู้ เพื่อนำไปสะสมในการได้รับการรับรองคุณวุฒิ

 

นายธนากร กล่าวด้วยว่า สกร.กำลังนำนโยบายของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มาปฏิบัติโดยเร็ว 2 นโยบายภายในปี 2567 คือ นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อเด็กอัจฉริยะ และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยในส่วนของการจัดการศึกษาเพื่อเด็กอัจฉริยะ ทาง สกร.กำลังพัฒนาหลักสูตรสอบเทียบเพื่อรองรับเด็กกลุ่มนี้ และเพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สกร.จึงได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ตามร่างกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และสำนักงานคณะการรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดทำหลักสูตรมาตรฐานของชาติมาจัดสอบ และมอบให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้ออกข้อสอบ

 

"นอกจากนี้ ผมเตรียมจะหารือกับทางมหาวิทยาลัย ให้ช่วยจัดทำหลักสูตรนักส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากร สกร.เข้ารับการอบรม โดยเรียนที่มหาวิทยาลัย 1-2 วัน และศึกษาทำงานในพื้นที่ 3-6 เดือน จบแล้วได้รับหน่วยกิตไปสอบเทียบระดับปริญญาโทได้ เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมปฏิบัติงานใหม่ๆ ตามกฎหมายและโครงสร้างของ สกร. ซึ่งผมมองว่า เป้าหมายงานของ สกร.คือ แผนที่เพิ่มโอกาสคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย" 

 
ฟอนต์ราชการไทย [admin]  เข้าชม :  [1650]
ใบสมัครสมาชิกห้องสมุด [admin]  เข้าชม :  [1758]
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-441994
โทรสาร  053-441994
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี