[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
13 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2565
SAR 2565
เข้าชม : [223]
17 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สุขภาพ
“ปวดสะบัก-ปวดหลัง” อาจไม่ได้เป็น “ออฟฟิศซินโดรม” เสมอไป
เข้าชม : [337]
3 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประจำวัน
https://www.sanook.com/news/
เข้าชม : [799]
1 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแม่แจ่ม อำนวยความสะดวกสถานที่ประกวด ผ้าตีนจก
กศน.อำเภอแม่แจ่ม อำนวยความสะดวกสถานที่ประกวด ผ้าตีนจก
เข้าชม : [889]
25 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.อำเภอแม่แจ่ม ร่วมกันปรับปรุง พัฒนา ภูมิทัศน์
คณะครู กศน.อำเภอแม่แจ่ม ร่วมกันปรับปรุง พัฒนา ภูมิทัศน์กศน.อำเภอ ให้มีความระเบียบเรียบร้อย
เข้าชม : [1013]
25 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
ศูนย์วิทยุสปาร์คเชียงใหม่ ร่วมกับ CB ภาคเหนือเชียงใหม่ บริจาคของ ศศช.บ้านแม่แอบใน
ศูนย์วิทยุสปาร์คเชียงใหม่ ร่วมกับ CB ภาคเหนือเชียงใหม่ \"สปาร์คสัมพันธ์แบ่งปันไออุ่น\"บริจาคของ ศศช.บ้านแม่แอบใน
เข้าชม : [877]
21 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมสานฝันแบ่งปันรอยยิ้ม มอบของให้ ศศช.กิ่วสะแวกใหม่
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะชมรมสานฝันแบ่งปันรอยยิ้ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เดินทางมามอบของให้กับเด็กนักเรียน
เข้าชม : [974]
4 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร
กศน.อำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องุถิ่นทุรกันดาร ให้บริการประชาชน ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่สะเรี่ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เข้าชม : [524]
21 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแม่แจ่ม สืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง
นายจารุเศรษฐ์ อรุณสิทธิ์ ผอ.กศน.แม่แจ่ม พร้อมคณะครู ได้ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว หัวหน้าส่วนราชการ ในอำเภอแม่แจ่ม
เข้าชม : [809]
21 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแม่แจ่ม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขา
กศน.อำเภอแม่แจ่ม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขา พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม
เข้าชม : [477]
30 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ETV ถ่ายทำผ้าฝ้ายย้อมคราม ของ กศน.ตำบลช่างเคิ่ง
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ได้เดินทางมาถ่ายทำ ผ้าฝ้ายย้อมคราม ที่บ้านต่อเรือ โดยการสนับสนุนของ กศน.ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [491]
9 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
สำนักงาน กศน. ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เข้าชม : [356]
26 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอแม่แจ่ม ทำการติดป้ายรณรงค์ร่วมกันสร้างสรรค์รัฐธรรมนูญของประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง
กศน.อำเภอแม่แจ่ม ได้ทำการติดป้ายรณรงค์ร่วมกันสร้างสรรค์รัฐธรรมนูญของประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง
เข้าชม : [601]
5 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
กศน.อำเภอแม่แจ่ม ร่วมรับเสด็จฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เสด็จทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [451]
8 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแม่แจ่ม เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2555 นี้
เข้าชม : [508]
27 / ส.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
กศน.เชียงใหม่ คว้าแชมป์ฟุตบอล กศน.ภาคเหนือ
ทีมฟุตบอลของ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ คว้าแชมป์ ได้สำเร็จ ในการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือครั้งที่ผ่านมา ที่จังหวัดเชียงราย
เข้าชม : [675]
27 / ก.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
คณะครู บุคลากร กศน.อำเภอแม่แจ่ม ร่วมงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
นายจารุเศรษฐ์ อรุณสิทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอแม่แจ่ม พร้อมคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอแม่แจ่ม ร่วมงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนมัธยมแม่แจ่ม
เข้าชม : [706]
11 / ก.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอแม่แจ่ม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขา
กศน.อำเภอแม่แจ่ม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขา วันพุธที่ ๑๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่แจ่ม
เข้าชม : [596]
18 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวเด่น
ประชุมชมรมศิษย์เก่า กศน.อำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 1/2555
กศน.อำเภอแม่แจ่ม ดำเนินการจัดประชุมศิษย์เก่า นักศึกษา กศน.
เข้าชม : [471]
5 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือเยี่ยมเยียน บุคลากร กศน.อำเภอแม่แจ่ม ในการประชุมประจำเดือน
นายประเสริฐ หอมดี ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ และนายวรพจ เตียวกุล อดีต ผอ.กศน.เชียงใหม่ เยี่ยมเยียน บุคลากร กศน.อำเภอแม่แจ่ม ในการประชุมประจำเดือน เมื่อวันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2555
เข้าชม : [499]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-485222
โทรสาร  053-485222
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี