เนื้อหา : บทความสาระน่ารู้
หมวดหมู่ : การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
หัวข้อเรื่อง : เรามาเรียนรู้วิธีการทำนากันค่ะ

พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556

คะแนน vote : 102  เข้าชม : 1204


การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 5 อันดับล่าสุด

      รวมความรู้เรื่องการทำเกษตรกรรม 20 / มิ.ย. / 2556
      อาชีพเสริมรายได้ 20 / มิ.ย. / 2556
      เรามาเรียนรู้วิธีการทำนากันค่ะ 20 / มิ.ย. / 2556
      การทำนาด้วยวิธีการ “โยนกล้า” 19 / มิ.ย. / 2556
      การทำเกษตรผสมผสาน 17 / มิ.ย. / 2556