[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                       
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
18 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดถ้ำวัดถ้ำเมืองออน
พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดถ้ำวัดถ้ำเมืองออน
เข้าชม : [15]
18 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา
พิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา
เข้าชม : [17]
18 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุรภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้
การนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุรภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้
เข้าชม : [20]
16 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รุ่นที่1(ศกร.ตำบลบ้านสหกรณ์ และศกร.ตำบลห้วยแก้ว )
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รุ่นที่1(ศกร.ตำบลบ้านสหกรณ์ และศกร.ตำบลห้วยแก้ว )
เข้าชม : [21]
10 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลองค์กรนักศึกษาระดับ“ดีเยี่ยม”และรางวัลนักศึกษาสกร.ระดับอำเภอแม่ออน
รางวัลองค์กรนักศึกษาระดับ“ดีเยี่ยม”และรางวัลนักศึกษาสกร.ระดับอำเภอแม่ออน
เข้าชม : [35]
10 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รุ่นที่1
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รุ่นที่1
เข้าชม : [34]
10 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากรประจำเดือน มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชุมบุคลากรประจำเดือน มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เข้าชม : [37]
10 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการสถานศึกษาในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายระดับพื้นที่ ครั้งที่ 9
ประชุมติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการสถานศึกษาในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายระดับพื้นที่ ครั้งที่ 9
เข้าชม : [37]
10 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสำรวจข้อมูลผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ
การสำรวจข้อมูลผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ
เข้าชม : [32]
10 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
เข้าชม : [5]
10 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรในสังกัด สกร. ประจำภาคเหนือ ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรในสังกัด สกร. ประจำภาคเหนือ ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เข้าชม : [5]
10 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567
เข้าชม : [5]
10 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมและเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ประจำปี 2567
โครงการอบรมและเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ประจำปี 2567
เข้าชม : [1]
27 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
เข้าชม : [41]
27 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิต ประจำปี 2567
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิต ประจำปี 2567
เข้าชม : [54]
27 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลโครงการวิจัยการขับเคลื่อนนวัตกรรมกาศึกษาที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมระบบแพลตฟอร์มกลาง องค์ความรู้แบบสาธารณะเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่
สรุปผลโครงการวิจัยการขับเคลื่อนนวัตกรรมกาศึกษาที่สอดคล้องบริบทเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมระบบแพลตฟอร์มกลาง องค์ความรู้แบบสาธารณะเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [44]
21 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2567
กิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2567
เข้าชม : [59]
19 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปลูกป่าทดแทนตำบลบ้านสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567
โครงการปลูกป่าทดแทนตำบลบ้านสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567
เข้าชม : [53]
17 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมิน ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมประจำปี พ.ศ. 2567 ศกร.ตำบลห้วยแก้ว และศกร.ตำบลออนกลาง
การประเมิน ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมประจำปี พ.ศ. 2567 ศกร.ตำบลห้วยแก้ว และศกร.ตำบลออนกลาง
เข้าชม : [52]
13 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการจัดการรูปแบบการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา และการจัดทำ SWOT
โครงการเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการจัดการรูปแบบการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา และการจัดทำ SWOT
เข้าชม : [58]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
135 ม.9 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-929081 โทรสาร  053-929081

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี