[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 นางออมสิน  บุญวงษ์ ผอ.กศน.อำเภอแม่วาง

นิเทศงานการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ

หลักสูตรการทำของที่ระลึกจากผ้าชนเผ่า

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564

วิทยากร นางสาววาสนา  โล่ตระกูล

ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่ปางเติม ม.1 ต.บ้านกาดเว็บตรง

เข้าชม : 866
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-489584
โทรสาร  053-489584
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี