[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

กศน.ตำบล

ที่ตั้ง

ผู้รับผิดชอบ

1. กศน.ตำบลสันกลาง

บ้านสันกลางใต้  หมู่ 5  ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ (โรงเรียนบ้านสันกลางใต้เดิม)

นายทนง  อินทรัตน์

โทร 085-5299874

2. กศน.ตำบลต้นเปา

บ้านต้นเปา  หมู่ 4  ตำบลต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  (อาคารกองทุนหมู่บ้านบวกเป็ดเดิม)

นายชาญณรงค์  ฤดีใจ

โทร 089-4332045

3. กศน.ตำบลแม่ปูคา

ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ 6  ตำบลแม่ปูคา 

อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ (โรงเรียนบ้านแม่ปูคา)

น.ส.สายสุนีย์  สุทโททน

โทร 086-1866464

4. กศน.ตำบลสันกำแพง

อาคารเอนกประสงค์  หมู่  11  ตำบลสันกำแพง 

อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  (วัดบ้านน้อย)

นางไมล์ลา  ขัติรัตน์

โทร 081-2899213

5. กศน.ตำบลบวกค้าง

อาคารเอนกประสงค์  หมู่  4  ตำบลบวกค้าง

อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ (อาคารเดิมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบวกค้าง)

นายสกล  ศรีนา

โทร 088-4368816

6. กศน.ตำบลร้องวัวแดง

บ้านน้ำจำ   ตำบลร้องวัวแดง  อำเภอสันกำแพง 

จังหวัดเชียงใหม่  (ศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำจำเดิม)

นายเจตนา  จันทร์ตาเงิน

โทร  084 - 1760773

7. กศน.ตำบลออนใต้

62  หมู่  3 ตำบลออนใต้  อำเภอสันกำแพง 

จังหวัดเชียงใหม่ (เทศบาลตำบลออนใต้)

น.ส.อรนิตย์  กันธพรหม

โทร 086–5864369

8. กศน.ตำบลแช่ช้าง

อาคารประชารัฐอุปถัมภ์  หมู่ 4  ตำบลแช่ช้าง 

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (โรงเรียนบ้านดงขี้เหล็กเดิม)

นายธรณัส  เฉื่อยกลาง

โทร 087 – 1751213

,083 - 5815871

9. กศน.ตำบลห้วยทราย

อาคารเรียนโรงเรียนป่าตึง   หมู่ 5  ตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง   จังหวัดเชียงใหม่ 

นายกำพล  ภิทนวรณ์

โทร 085–8637593

10. กศน.ตำบลทรายมูล

อาคารเรียนโรงเรียนทรายมูล  หมู่ 7  ตำบลทรายมูล  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

น.ส.สุพัตรา  มูลทะสิน

โทร 089-5596417

 เข้าชม : 1541
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-332752
โทรสาร  053-332752
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี