[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
27 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
รูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [201]
22 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
การประเมินโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [289]
20 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
รูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [292]
20 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565
กศน.อำเภอสันกำแพง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย สมัครได้ที่ กศน.อำเภอสันกำแพงและ กศน.ตำบลทุกแห่งใกล้บ้าน หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูล 053 332752 หรือผ่านทาง เพจ faceboo
เข้าชม : [245]
9 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม กศน. ส่งความสุขให้น้อง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจารวี มะโนวงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสันกำแพง ร่วมกิจกรรม กศน. ส่งความสุขให้น้อง\" เพื่อส่งต่อความรัก ความสุขจากพี่สู่น้องและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และชายแดน ส่งต่อความสุขให้ บริจาคสิ่งของ อาทิ ของเล่น อุป
เข้าชม : [538]
4 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพต้นแบบ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจารวี มะโนวงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสันกำแพง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพต้นแบบ หลักสูตร การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ จำนวน 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กศน
เข้าชม : [515]
14 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
กศน.อำเภอสันกำแพง ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563
เข้าชม : [910]
12 / ก.พ. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.สันกำแพงจัดโครงการค่ายคุณธรรมน้อมนำความพอเพียง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพงได้นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าค่ายอบรมโครงการคุณธรรมน้อมนำความพอเพียง
เข้าชม : [690]
25 / พ.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2/2556
กศน.อำเภอสันกำแพงปฐมนิเทศน์ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2/2556 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556
เข้าชม : [705]
28 / ต.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
น้อมถวายอาลัย
น้อมถวายอาลัย แด่พระคุณเจ้าสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก
เข้าชม : [515]
19 / ก.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
ประกวดโครงงานนักศึกษา กศน.อำเภอสันกำแพง
งานโครงการเปิดโลก กศน.อำเภอสันกำแพงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 18 กันยายน 2556
เข้าชม : [628]
23 / ส.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
คณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลงานห้องสมุด เฉลิมราชกุมารี
คณะกรรมการมาประเมินผลงานห้องสมุดและเยี่ยมชมห้องสมุด เฉลิมราชกุมารี อำเภอสันกำแพง วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
เข้าชม : [591]
2 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม กศน.รวมพลังต้านภัยยาเสพติด
กศน.อำเภอสันกำแพงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม กศน.รวมพลังต้านภัยยาเสพติด
เข้าชม : [548]
2 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม กศน.รวมพลังต้านภัยยาเสพติด
กศน.อำเภอสันกำแพงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม กศน.รวมพลังต้านภัยยาเสพติด
เข้าชม : [494]
29 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ สำนักงาน กศน. เดินทางมาตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\"อำเภอสันกำแพง
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ สำนักงาน กศน. เดินทางมาตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\"อำเภอสันกำแพง
เข้าชม : [283]
24 / ก.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.สันกำแพงถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดปูคาใต้
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพงร่วมกับทางอำเภอสันกำแพงถวายเทียนเข้าพรรษาให้กับทางวัด ณ วัดปูคาใต้
เข้าชม : [304]
19 / ก.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
คณะศึกษาดูงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คณะศึกษาดูงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 มาเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน และการฝึกอาชีพชุมชนของ กศน.อำเภอสันกำแพง
เข้าชม : [320]
2 / พ.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย
กิจกรรม โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่างลง และมหกรรม 108 อาชีพ
เข้าชม : [311]
5 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เมษายน งานโครงการส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นวันรักการอ่าน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น
เข้าชม : [371]
4 / ก.พ. / 2556 : ข่าวเด่น
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพงเปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพงเปิดโรงการกีฬาต้านยาเสพติดโดยมี ส.ส.เกษม นิมมลรัตน์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
เข้าชม : [376]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-332752
โทรสาร  053-332752
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี