เนื้อหา : หนังสือหายาก
หมวดหมู่ : กิจกรรมการจัดการศึกษา
หัวข้อเรื่อง : โครงการศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียร

พุธ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 718


กิจกรรมการจัดการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการเรียน GPA 4 / ก.ค. / 2555
      การอบรมเชิงปฏิบ้ติการ 4 / ก.ค. / 2555
      โครงการศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียร 28 / มี.ค. / 2555
      โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมโลก 23 / มี.ค. / 2555