สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
Update: 2017-03-24 11:44:07 มีผู้เข้าชม: 441 ครั้ง
พิมพ์หน้านี้

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2

รายงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง อำเภอที่ดำเนินการ 13 อำเภอ
(จอมทอง,เชียงดาว,แม่แจ่ม,ดอยสะเก็ด,ฝาง,แม่แตง,แม่ริม,แม่วาง,แม่ออน,แม่อาย,สะเมิง,หางดง,ฮอด)
link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-z9RujnwocjEhAHzeD0PjAVOS9r00kojK994WInxTbI/edit?usp=sharing

รายงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อำเภอที่ดำเนินการ 7 อำเภอ
(แม่แตง,เมืองเชียงใหม่,พร้าว,เชียงดาว,จอมทอง,แม่แจ่ม,อมก๋อย)
link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kd-bmc5qAblog7Cf-rcOSJOjOfdcrYlOAzjbU76iP38/edit?usp=sharing

รายงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน อำเภอที่ดำเนินการ 5 อำเภอ
(แม่แตง,ไชยปราการ,เชียงดาว,อมก๋อย,เวียงแหง)
link https://docs.google.com/spreadsheets/d/13j299qkhljsWe1lMnYNeFzCxFwepYJqC_TTB8nFXU_s/edit?usp=sharing

ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560


 

ลงวันที่: 2017-03-09
โดย: ภาคี

 

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558