สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
Update: 2016-12-06 12:09:34 ชม:(295)ครั้ง
พิมพ์หน้านี้
การประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย


            สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ในวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ได้รับเกียรตจากรองผู้อำนวยการสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ กล่าวเปิดพิธี จากนั้น
ท่านผอ.ศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบแนวทางการยกระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้ด้วย ภายในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวถึง โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดการศึกษาให้กับ พนักงานรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าสู่อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่ยังไม่มีวุฒิการศึกษาสามารถเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และในส่วนของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีประสบการณ์ทำงาน ผ่านการอบรมและปฏิบัติงานมาแล้ว แต่ยังไม่มีวุฒิการศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์
มาเทียบโอนผลการเรียน เข้าสู่หลักสูตรการเทียบระดับการศึกษาให้สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 1 ปี มีค่าใช้จ่ายในหลักสูตรนี้ 3,000 บาทต่อคน โดยการจัดการศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรนั้น ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.ทวีศักดิ์ แย้มพราย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสันป่าตอง และ ผอ.สุนันท์ นาหลวง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอยหล่อ ได้ให้รายละเอียดการจัดการศึกษาและการวัดผลประเมินผลกับ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

 

 

 

เมื่อวันที่ : 2016-9-16
โดย : ยุทธศาสตร์

 

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558