[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 


เนื้อหา : สาระน่ารู้การพัฒนาอาชีพ
หมวดหมู่ : การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
หัวข้อเรื่อง : รวมความรู้เรื่องการทำเกษตรกรรม

พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556

คะแนน vote : 101  

การทำเกษตรกรรม

 
การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

 
การปลูกผัก ผลไม้

 
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
เข้าชม : 615


การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 5 อันดับล่าสุด

      รวมความรู้เรื่องการทำเกษตรกรรม 20 / มิ.ย. / 2556
      อาชีพเสริมรายได้ 20 / มิ.ย. / 2556
      เรามาเรียนรู้วิธีการทำนากันค่ะ 20 / มิ.ย. / 2556
      การทำนาด้วยวิธีการ “โยนกล้า” 19 / มิ.ย. / 2556
      การทำเกษตรผสมผสาน 17 / มิ.ย. / 2556