[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
14 / พ.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
14 พฤศจิกายน ของทุกปี คือ \"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง\" เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ใน \"พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช\" เพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร
เข้าชม : [1192]
17 / ต.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
วันตำรวจ
วันตำรวจไทย เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 โดยเป็นวันประกาศรวม \"กรมพลตระเวน\" กับ \"กรมตำรวจภูธร\" เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า \"กรมตำรวจ\" ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น \"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ\" จึ
เข้าชม : [3527]
5 / ต.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
วันนวัตกรรมแห่งชาติ
จากพระราชดำริให้ดำเนินโครงการ “แกล้งดิน” และจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าว พบว่า “โครงการแกล้งดิน” เป็นโครงการที่มีความเป็นนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวอันเกิดมาจากป่าพรุในประเทศเขตร้อน และยังไม่มีที่ใดในโลกที่ใช้วิธี
เข้าชม : [1671]
4 / ต.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
วันสัตว์โลก World Animal Day
วันสัตว์โลก (World Animal Day) เกิดขึ้นครั้งแรกโดย Heinrich Zimmermann นักเขียนชาวเยอรมัน อีกทั้งยังเป็นเจ้าของนิตยสารที่มีชื่อว่า Mensch und Hund/Man and Dog ซึ่ง Heinrich ได้จัดวันสัตว์โลกขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2468 ณ สปอร์ตพาเลซ ในกรุงเบ
เข้าชม : [1945]
19 / ส.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
5 กลุ่มโรคฮิตที่มากับหน้าฝน
ในช่วงฤดูฝน อากาศจะเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูง เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและสัตว์บางชนิดที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ยุงลาย แมลงวัน เป็นต้น ทำให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว นำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตามมามากมาย และที่ สำคัญในช่วงฤดูฝนนี้มี
เข้าชม : [2520]
18 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
18 สิงหาคม 2563 วันวิทยาศาสตร์
18 สิงหาคม 2563 วันวิทยาศาสตร์ เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 \"พระบิดาแห่งวิทยาศาส
เข้าชม : [1292]
17 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
17 มิถุนายน ของทุกปี วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก
ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้ตระหนักถึงภาวะวิกฤตของโลกที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ ภาวะโลกร้อน หรือสภาพอากาศเกิดความแปรปรวน ซึ่งกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติมายังมนุษยชาติให้ร่วมกันดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
เข้าชม : [782]
9 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
วันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน ของทุกปี
วันอานันทมหิดล ตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อน้อมระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8
เข้าชม : [973]
2 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เข้าชม : [925]
1 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
1 มิถุนายน พ.ศ.2451 : รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศใช้ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127
มิถุนายน พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศใช้ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ซึ่งนับเป็น ประมวลกฎหมาย ฉบับแรกของไทย โดยมี พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นประธานคณะกรรมการการตรวจพระราชกำหนด
เข้าชม : [2529]
30 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระเจ้ากรุงสยามพระองค์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เข้าชม : [816]
27 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อเป็น ไข้ ไม่ควรกินฝรั่งจริงหรือ
จริง ในฝรั่ง มีโพแทสเซียม ถ้ามีไข้สูงและเป็นโรคไตด้วย ไม่ควรกิน เพราะอาจทำให้เกิดอาการชักได้
เข้าชม : [12047]
19 / พ.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
19 พฤษภาคม “วันอาภากร”
“วันอาภากร” ตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เข้าชม : [1114]
10 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
11 พฤษภาคม 2563 วันพืชมงคล
วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีสืบเนื่องมาตั้ง
เข้าชม : [818]
6 / พ.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันวิสาขบูชา ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราว
เข้าชม : [762]
29 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
เข้าชม : [617]
6 / มี.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านสันป่าเกี๊ยะ ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [565]
22 / ม.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
22 มกราคม พ.ศ.2486 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศให้ใช้คำว่า สวัสดี เป็นคำทักทาย
22 มกราคม พ.ศ.2486 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศให้ใช้คำว่า สวัสดี เป็นคำทักทาย
เข้าชม : [2129]
6 / ม.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
โครงการ อ่านเบิกบาน สำราญสุข
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฝาง สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝาง ได้จัดโครงการ อ่านเบิกบาน สำราญสุข เพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ในรูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสม
เข้าชม : [523]
4 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
เสนอกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผู้สูงอายุตำบลแม่ข่า
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ห้องสมุดประชาชนอำเภอฝาง และกศน.ตำบลแม่ข่า เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ข่า ได้มีการจัดปฐมนิเทศนักเรียน รุ่นที่ 4 พร้อมทั้งประชุมทีมวิทยากรจิตอาสา และให้นักเรียนเลือกกลุ่มวิชาที่สนใจเรียนในภาคบ่าย
เข้าชม : [484]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 779 หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทร/โทรสาร 053-453508 E-mail nfefang01@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี