[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

เนื้อหา : สาระน่ารู้พัฒนาทักษะชีวิต
หมวดหมู่ : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
หัวข้อเรื่อง : พลังงานทดแทนหมู่บ้านสหกรณ์ 2

ศุกร์ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561


 

พลังงานทดแทนหมู่บ้านสหกรณ์ 2


ประวัติความเป็นมา    

          สถานีพลังงานแสดงอาทิตย์สันกำแพงแห่งนี้ ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมโยงเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มาตั้งแต่ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2536  และได้มีการปรับปรุงระบบใหม่เมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นพลังงานแสดงอาทิตย์แบบต่อเข้าระบบ (Grid Connected) แห่งแรกในภาคเหนือ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาติดตังใช้งานมีทั้งชนิดอะมอร์ฟัส (Amorphous silicon) ชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline Sillcon) และชนิดหลายผลึก (Poly Crystalline Silicon) จำนวนทั้งหมด 260 แผง นำมาต่อรวมกันเป็นกลุ่มย่อย 16 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวน 15-17 แผง ต่อกันแบบอนุกรม (Series) จากนั้นนำแต่ละกลุ่มย่อยมาต่อขนาน (Parallel) มีกำลังผลิตรวมทั้งหมด 14.124 กิโลวัตต์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดติดตั้งบนโครงเหล็กอาบสังกะสียึดติดกับเสาคอนกรีตสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร ทำมุมเอียงกับพื้นระนาบประมาณ 15 องศา หันหน้าไปทางทิศใต้ทั้งนี้เพื่อให้เซลล์แสงอาทิตย์มาดที่สุดตลอดทั้งปี

ที่ตั้งเลขที่     -     หมู่ที่    2    ตำบล    บ้านสหกรณ์   อำเภอ   แม่ออน        จังหวัด      เชียงใหม่         

เจ้าของ / ผู้ครอบครอง / ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ส่วนราชการ

ชื่อบุคคลของแหล่งฯ (สำหรับติดต่อ)        พลังงานแสงอาทิตย์สันกำแพง  อำเภอแม่ออน

สถานที่ติดต่อ     หมู่บ้านสหกรณ์ 2

ประเภทแหล่งเรียนรู้        แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

เนื้อหาสาระสำคัญในแหล่งเรียนรู้

1.         คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์สามารถแสดงได้โดยใช้ I-v curve ซึ่งมี      ประโยชน์มากสำหรับใช้ตรวจสอบกำลังผลิตสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์

2.         ไม่ก่อให้เกอดมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิตไฟฟ้า

3.         ใช้งานง่ายโดยทั่วไปจะเป็นแบบอัตโนมัติ

ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้

1.         ได้ทราบพลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพคงที่ไม่ขึ้นกับขนาด

2.         มีอุปกรณ์น้อยชิ้นทำให้สามารถผลิตแบบอัตโนมัติในปริมาณมากๆ ได้

3.         การบำรุงรักษาน้อย

4.         เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาฟรีและมีไม่สิ้นสุดแม้มีแสงแดดอ่อนหรือมีเมฆ


 


เข้าชม : 929


แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 อันดับล่าสุด

      ไร่ปลูกฝัน 17 / ส.ค. / 2566
      กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกกาแฟบ้านป๊อก 19 / ก.พ. / 2565
      กลุ่มทอผ้าปาเกอญอบ้านป่างิ้ว 19 / ก.พ. / 2565
      วัดห้วยบงธรรมจาริก 19 / ก.พ. / 2565
      วัดแม่ตะไคร้ 19 / ก.พ. / 2565


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ สามแยกบ้านออนหลวย หมู่ที่ 6 ตำบลออนเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร 0 53 92 9101 โทรสาร 
 0 53 92 9081 E-mail librarymaeon@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี