[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

สาระน่ารู้พัฒนาทักษะชีวิต : ทั้งหมด
  

17 / ส.ค. / 2566 : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไร่ปลูกฝัน
ไร่ปลูกฝัน หมู่ที่ 9 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [453]
19 / ก.พ. / 2565 : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกกาแฟบ้านป๊อก
กาแฟบ้านป๊อก หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [1084]
19 / ก.พ. / 2565 : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มทอผ้าปาเกอญอบ้านป่างิ้ว
กลุ่มทอผ้าปาเกอญอบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [963]
19 / ก.พ. / 2565 : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัดห้วยบงธรรมจาริก
ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยบง ม.3 ต.ทาเหนือ อ .แม่ออน จ.เชียงใหม่
เข้าชม : [1081]
19 / ก.พ. / 2565 : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัดแม่ตะไคร้
บ้านแม่ตะไคร้ ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [778]
19 / ก.พ. / 2565 : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน
ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [466]
19 / ก.พ. / 2565 : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์แปรรูปผักออร์แกนิคตำบลแม่ทา
ตั้งอยู่ที่ แม่ทา ออร์แกนิค คือกลุ่มเกษตรกรตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน เชียงใหม่
เข้าชม : [269]
19 / ก.พ. / 2565 : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [203]
19 / ก.พ. / 2565 : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์เกษตรอินทรีย์กรีนเนท เชียงใหม่
ตั้งอยู่ที่ 16 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [259]
19 / ก.พ. / 2565 : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน แม่ออนโมเดล
ตั้งอยู่ที่ บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่โดยนายสมพงษ์ อยู่คง เป็นปราชญ์ชุมชนผู้ถ่ายทอดความรู้
เข้าชม : [226]
18 / ก.พ. / 2565 : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน
7/1 หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
เข้าชม : [421]
8 / ส.ค. / 2563 : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สวนแสนปัญญา
9/7 หมู่ 6 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน เชียงใหม่
เข้าชม : [1639]
7 / ส.ค. / 2563 : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
หมู่ 8 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
เข้าชม : [1097]
7 / ส.ค. / 2563 : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ
ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร. 0-7173-9023 หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5381-0765 ต่อ 108
เข้าชม : [1073]
7 / ส.ค. / 2563 : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลแม่ทา
ศูนย์การเรียนรู้การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ฯ ตำบลแม่ทา
เข้าชม : [863]
7 / ส.ค. / 2563 : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกษตรยั่งยืนตำบลแม่ทา
หมู่ 5 บ้านป่านอด ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [659]
7 / ส.ค. / 2563 : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
หอไตรวัดออนหลวย
วัดออนหลวย ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านออนหลวย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ 2350
เข้าชม : [409]
7 / ส.ค. / 2563 : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนไทลื้อ
บ้านออนหลวย
เข้าชม : [1531]
7 / ส.ค. / 2563 : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
บ้านแม่กำปอง
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านแม่กำปอง
เข้าชม : [1343]
7 / ส.ค. / 2563 : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฮ่อมคอยฟาร์มเห็ด
แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลออนกลาง
เข้าชม : [382]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ สามแยกบ้านออนหลวย หมู่ที่ 6 ตำบลออนเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร 0 53 92 9101 โทรสาร 
 0 53 92 9081 E-mail librarymaeon@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี