[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

เนื้อหา : สาระน่ารู้พัฒนาทักษะชีวิต
หมวดหมู่ : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
หัวข้อเรื่อง : ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลแม่ทา

ศุกร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563


 ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ฯ ตำบลแม่ทา

ตั้งอยู่ที่  ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
facebook : https://www.facebook.com/HOMPAHOMDOI/
 

ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนเก่าแก่ประมาณอายุราว 300 ปี มีชนเผ่าต่างๆ เช่น ลั๊วขุนคง อพยพมาจากแจ่งหัวริน เมืองเชียงใหม่ ชาวเชียงแสน(เชียงราย) หนีผ่ายศึกหัวเมืองเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ชาวละกอนหนีศึกจากเมืองเขลางนคร(ลำปาง) มาอยู่รวมกัน สัญชาติเป็น ขมุ เขมร และกลุ่มคนยองที่อพยพมาจากเมืองลำพูนเป็นกลุ่มที่มาทีหลัง ซึ่งปัจจุบันชนเผ่าดังกล่าวได้ถูกกลืนเข้าไปเป็นกลุ่มคนพื้นเมืองที่มีภาษาและวัฒนธรรมเดียวกัน ยกเว้นกลุ่มคนยองที่ยังคงอนุรักษ์ภาษาไว้ ลักษณะพื้นที่ ตั้งอยู่บริเวณที่ราบหุบเขา มีเทือกเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อน พื้นเป็นป่าเขา มีลำน้ำแม่ทาเป็นสายหลักในการดำรงชีวิต อาชีพส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม การรวมกลุ่มกิจกรรม ตำบลแม่ทา เริ่มมีการรวมกลุ่มกันแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยการทำการเกษตรอินทรีย์ทำให้ชุมชนผลิตผัก ผลไม้และมีแหล่งวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพสู่ผู้บริโภค

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 


เข้าชม : 665


แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 อันดับล่าสุด

      กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกกาแฟบ้านป๊อก 19 / ก.พ. / 2565
      กลุ่มทอผ้าปาเกอญอบ้านป่างิ้ว 19 / ก.พ. / 2565
      วัดห้วยบงธรรมจาริก 19 / ก.พ. / 2565
      วัดแม่ตะไคร้ 19 / ก.พ. / 2565
      ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน 19 / ก.พ. / 2565


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ สามแยกบ้านออนหลวย หมู่ที่ 6 ตำบลออนเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร 0 53 92 9101 โทรสาร 
 0 53 92 9081 E-mail librarymaeon@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี