[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  

18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมรอบรู้หนังสือน่าอ่าน หนังสือ \"แผนที่ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม\"
นที่ 21 ธันวาคม 2662 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม รอบรู้หนังสือน่าอ่าน เด็กๆได้รับความรู้จากหนังสือ \"แผนที่ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม\" หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดลักษณะทางภูมิศาสตร์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ 58 ประเทศน่
เข้าชม : [285]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการห้องสมุดสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายกรีฑา สุภาพพรชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ออน มอบหมายให้ นางอุษณา ฤดีใจ ครูผู้ช่วย นายเทอดศักดิ์ ขันเที่ยง ครูอาสาสมัครฯ นางสาวกัณฐ์มณี เขียวทนันชัย ครูกศน. ตำบลแม่ทา และนางสาว ปิยนุช ทิพวงค์ บรรณารักษ์ นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โค
เข้าชม : [237]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการห้องสมุดสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายกรีฑา สุภาภรณ์ชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ออน มอบหมายให้ นางสาวอรนลิน พลอินตา ครูกศน. ตำบลห้วยแก้ว และนางสาว ปิยนุช ทิพวงค์ บรรณารักษ์ นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการห้องสมุดสัญจร และสาธิตการทำซาลาเปา ร่วมออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้
เข้าชม : [270]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม รอบรู้หนังสือน่าอ่าน
14 ธันวาคม 2662 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม \"รอบรู้หนังสือน่าอ่าน\" เด็กๆได้รับความรู้จากหนังสือ \"บันทึกไทย : Thailand Book of Records\" เป็นหนังสือรายปี ที่รวบรวมและบันทึกเรื่องราว สถิติอันดับแรก สู
เข้าชม : [230]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ทำภาพ .PNG ด้วยโปรแกรม
7-8 ธันวาคม 2662 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน > กิจกรรม\"พี่เรียนฟรี หนูมีความสุข\" Short courses 1 : ทำภาพ .PNG ด้วยโปรแกรม Photoshop เนื้อหาที่เรียน - สอน ไดคัท รูปภาพ - สอน ไดคัท รูปคน สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ - สอนทำภาพ .PNG - ตัดต่อภาพ ไม่เอาพ
เข้าชม : [257]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมยอดนักอ่าน และ กิจกรรมโดมิโน
30 พฤศจิกายน 2662 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน > กิจกรรม\"ยอดนักอ่าน\" เด็กเลือกหนังสือที่สนใจ ถาม-ตอบ เนื้อหาในหนังสือ > กิจกรรม \"โดมิโน\" เกมที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เล่น มีสมาธิ เกิดการเรียนรู้ สนุกสนาน
เข้าชม : [412]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน ประจำปี 2563
30 พ.ย. 62 ขอขอบคุณ คุณจิราภรณ์ ยาประสิทธิ์ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน นำกระเป๋าหนังสือมาเปลี่ยนหนังสือชุดใหม่ประจำเดือน พ.ย.62 และคัดเลือกหนังสือด้วยตนเอง เพื่อนำไปหมุนเวียน&ส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชน Oonbox coffee
เข้าชม : [291]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการห้องสมุดสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายกรีฑา สุภาภรณ์ชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ออนมอบหมายให้ นางอุษณา ฤดีใจ ครูผู้ช่วย นายเทอดศักดิ์ ขันเที่ยง ครูอาสาสมัครฯ นางปัทมาพร สมาธิ ครูกศน. ตำบลออนเหนือ และนางสาว ปิยนุช ทิพวงค์ บรรณารักษ์ นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการ
เข้าชม : [302]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการบ้านหนังสือชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
เพื่อหมุนเวียนหนังสือให้กับชุมชน โดยมีห้องสมุดประชาชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน และ กศน.ตำบล เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างการรักการอ่านในชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
เข้าชม : [350]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ใบ้คำหนังสือแสนสนุก
วันที่26 ตุลาคม 2562 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน จัดกิจกรรม ใบ้คำหนังสือแสนสนุก เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในระดับอ่านคล่อง เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ชักจูง กระตุ้น
เข้าชม : [238]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่14 ตุลาคม 2562 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน จัดกิจกรรม ปูนปลาสเตอร์สร้างสรรค์ (Plaster of Paris) เพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก ฝึกสมาธิ เป็นการกระตุ้นเซลล์สมอง ลดความเครียด และช่วยให้เด็กมีสภาวะทางอารมณ์ที่ดี
เข้าชม : [252]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการส่งเสริมการอ่านหนูน้อยปฐมวัยประจำปีงบประมาณ 2562
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยจึงได้จัด โครงการส่งเสริมการอ่านหนูน้อยปฐมวัยประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการอ่านและสอดแทรกการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
เข้าชม : [249]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน ประจำปีงบประมาณ 2562
เพื่อเป็นการกระตุ้นการอ่านและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนหันมาสนใจการอ่านมากขึ้นห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น
เข้าชม : [246]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการส่งเสริมการอ่านเสริมความรู้เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2562
เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป นักศึกษา กศน. ได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกัน เกิดนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้จนสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมส่งเสริมกา
เข้าชม : [253]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปีงบประมาณ 2562
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านที่เป็นจุดบ่มเพาะและสร้างนิสัยรักการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชนในอำเภอแม่ออน จึงได้จัดทำโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปีงบประมาณ 2562เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีห้องสมุด
เข้าชม : [243]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีห้องสมุดประชาชนและกศน.ตำบล เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างการรักการอ่านในชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างภ
เข้าชม : [253]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กได้รับบริการส่งเสริมการอ่านและการดำเนินโครงการต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 11, 12 , 13 มกรา
เข้าชม : [269]
17 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการบ้านหนังสือชุมชนและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2562
จัดโครงการบ้านหนังสือชุมชน และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อหมุนเวียนหนังสือให้กับชุมชน โดยมีห้องสมุดประชาชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน และ กศน.ตำบล เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างการรักการอ่านในชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างภาคีเครือ
เข้าชม : [314]
17 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการห้องสมุดสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน ได้จัดโครงการ ห้องสมุดสัญจรขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ การเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้ภายในและภายนอก ห้องสมุด เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการรั
เข้าชม : [262]
11 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการส่งเสริมการอ่านหนูน้อยปฐมวัย 2561
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน และ กศน.อำเภอแม่ออน ศูนเด็กเล็กบ้านออนหลวยร่วมกับ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านหนูน้อยปฐมวัย กิจกรรม ภาพพิมพ์กระจกเงา ในวันที่ 11 เดือน กรกฎาคมพ.ศ. 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
เข้าชม : [377]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ สามแยกบ้านออนหลวย หมู่ที่ 6 ตำบลออนเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร 0 53 92 9101 โทรสาร 
 0 53 92 9081 E-mail librarymaeon@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี