[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
หัวข้อเรื่อง : Qr Code ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ (Learning Resources Linkage System)

พุธ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561


 📣📣📣ปุกาศเจ้าค่ะ 📣📣📣 

🎉ขอเชิญชวนเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ 🖥️📲ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ (Learning Resources Linkage System)
ของห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออนได้แล้วค่ะ 📚


ไปกันเลย : 👉https://goo.gl/mTqjAG
👉http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php…

✍️ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ การให้บริการ ของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดในสังกัด สำนักงาน กศน. เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการงานห้องสมุดประชาชนที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริการข้อมูลความรู้ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดประชาชนได้อย่างกว้างขวาง ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยมีโครงสร้างการบริหาร
จัดการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ใช้งานระบบเพียงแค่มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ติดต่อขอ User ID และ Passwords จากสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สามารถลงทะเบียน log in เข้าใช้งานได้อย่างง่ายดาย สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา จากอินเตอร์เน็ต รวมทั้งสมาชิกห้องสมุดสามารถเข้าไปดูข้อมูลของห้องสมุดได้จากที่บ้าน เช่น หนังสือออกใหม่ การจองหนังสือ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชน เป็นต้น ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ 
#ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน #กศน.อำเภอแม่ออนเข้าชม : 617


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 5 อันดับล่าสุด

      Playlistใหม่!!! \\\"หนูน้อยรู้ สู้โควิด\\\" 26 / พ.ค. / 2564
      สูงวัยอย่างไร...ให้มีความสุข 26 / พ.ค. / 2564
      สงกรานต์นี้ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 26 / พ.ค. / 2564
      2 เมษาวันรักก่ารอ่าน ประจำปี 2564 26 / พ.ค. / 2564
      โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปีงบประมาณ 2564 5 / พ.ย. / 2563


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ สามแยกบ้านออนหลวย หมู่ที่ 6 ตำบลออนเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร 0 53 92 9101 โทรสาร 
 0 53 92 9081 E-mail librarymaeon@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี