[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
หัวข้อเรื่อง : โครงการส่งเสริมการอ่านเสริมความรู้เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2562

พุธ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563


วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 8.00 – 12.00 น. กศน.อำเภอแม่ออน
ได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเสริมความรู้เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2562
ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนทั่วไป นักศึกษา กศน. ได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ
และเท่าเทียมกัน เกิดนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้จนสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน
ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไปเข้าชม : 256


กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน 5 อันดับล่าสุด

      วันวิสาขบูชา 5 / มิ.ย. / 2566
      ๒๕ กรกฎาคม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง 16 / ก.ค. / 2564
      โครงการส่งเสริมการอ่านหนูน้อยปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 25 / พ.ค. / 2564
      โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประขาชนอำเภอแม่ออน ประจำปี 2564 25 / พ.ค. / 2564
      โครงการห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 25 / พ.ค. / 2564


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ สามแยกบ้านออนหลวย หมู่ที่ 6 ตำบลออนเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร 0 53 92 9101 โทรสาร 
 0 53 92 9081 E-mail librarymaeon@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี