[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


สื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้

ผ่านช่อง Youtube ของห้อสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน

ในรูปแบบสื่อออนไลน์ ผ่านทาง ช่องYoutube ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ให้ทุกท่านไว้แล้ว และมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดชุมชนรักการอ่าน “นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น”
แหล่งช้อปปิ้งความรู้ออนไลน์ (Online knowledge shopping) ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน

 
▶️ 🌍 Playlistใหม่!!! "หนูน้อยรู้ สู้โควิด"


  


  

🌐Playlist:หนูน้อยรู้ สู้โควิด >>>...ดูทั้งหมดคลิ๊ก...<<<

 

▶️ 🌍 Playlistใหม่!! "อ่านดู สู้โควิด(COVID-19)"


  


  

🌐Playlist:อ่านดู สู้โควิด >>>...ดูทั้งหมดคลิ๊ก...<<<


 

Playlist เกษตรปลอดภัย/Smart Farmer/ประดิษฐ์/ช่องทางอาชีพ/ท่องเที่ยว และอื่นๆ.. >>>...ดูทั้งหมดคลิ๊ก...<<<เข้าชม : 503
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ สามแยกบ้านออนหลวย หมู่ที่ 6 ตำบลออนเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร 0 53 92 9101 โทรสาร 
 0 53 92 9081 E-mail librarymaeon@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี