[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : วันรักการอ่าน

จันทร์ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2561


 

วันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 กำหนดให้ ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน เพื่อการพัฒนาความสามารถ ด้านการอ่านและการรู้หนังสือ และวันที่ 2เมษายน เป็นวันรักการอ่านเนื่องด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย ขยายโอกาสให้ประชาชนในการพัฒนาความรู้หนังสือ การอ่านมีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการช่วยส่งเสริมจินตนาการ และนำไปส่งการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การอ่านเป็นทักษะสำคัญ เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ ในวิชาต่างๆ เยาวชนประชาชนทั่วไป ควรเห็นความสำคัญและประโยชน์ ตลอดจนความจำเป็นที่จะต้องอ่าน โดยเฉพาะสถานศึกษามีหน้าที่บ่มเพาะทางด้านการศึกษา และการเรียนรู้โดยตรง ควรที่จะต้องปลูกนิสัยการรักการอ่านของนักศึกษา เพราะการอ่านจะช่วยในการส่งเสริม และสนับสนุน การเรียนรู้ด้านวิชาการ และด้านประสบการณ์ชีวิต

ดังนั้นการสร้างนิสัยการรักการอ่านจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะช่วยกันส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนเห็นความสำคัญและมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561 และห้องสมุดประชาชน อำเภออมก๋อย เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นชุมชน มีบทบาทในการสร้างเสริมปัญญา พัฒนาการอ่านให้เยาวชนและประชาชน ให้มีนิสัยการรักการอ่าน รักการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ กศน.อำเภออมก๋อย จึงจัดโครงการ วันรักการอ่าน สืบสานมรดกไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561เข้าชม : 1429


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วันลอยกระทง 29 / ต.ค. / 2564
      28 กรกฎาคม 19 / ก.ค. / 2564
      วันรักการอ่าน 9 / เม.ย. / 2561
      วัน\\\"รักการอ่าน\\\" 26 / เม.ย. / 2555
      ประมวลภาพ วันเด็ก 55 23 / ม.ค. / 2555


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภออมก๋อย 
ที่อยู่ 599 หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310
หมายเลขโทรศัพท์ 0852243382    E-mail. libomkoi@cmi.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี