[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

เนื้อหา : สาระน่ารู้พัฒนาทักษะชีวิต
หมวดหมู่ : ศูนย์การเรียนชุมชน
หัวข้อเรื่อง : กศน.ตำบลปงตำ

เสาร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2557


 กศน.ตำบลปงตำ
สถานที่ตั้ง
อาคารเอนกประสงค์กลุ่มสตรีแม่บ้าน
บ้านท่า ตำบลปงตำ
อำเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่

 

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนตำบลปงตำ
     ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลปงตำ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายนพ.ศ. 2547 ในพื้นที่ หมู่ที่ ตำบลปงตำโดยการเสนอเรื่องของนางสาวอาทิตยาร่องพืชครูอาสาสมัครฯ พื้นที่ปกติให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอไชยปราการดำเนินการเห็นชอบจัดตั้งและขออนุญาตใช้สถานที่อาคารเอนกประสงค์ของกลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านท่าตำบลปงตำซึ่งในปัจจุบันมีนางอาทิตยาคุณยศยิ่งตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การเรียนชุมชนตำบลปงตำเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนชุมชนตำบลปงตำในปัจจุบันโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการแก้ไขปัญหาความยากจนและ อื่น ๆตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่และตามนโยบายของกระทรวงเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาเกิดการพัฒนาไปในทาง ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

การเรียนการสอน กศน.ตำบลปงตำ

ประชากรตำบลปงตำ (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2555)

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ประชากรชาย

ประชากรหญิง

รวมทั้งหมด

01

บ้านปงตำ

639

689

1,328

02

บ้านท่า

1.309

1,384

2,693

03

บ้านปางควาย

461

491

951

04

บ้านมิตรอรัญ

207

220

427

05

บ้านป่ารวก

295

308

603

06

บ้านห้วยม่วง

438

453

891

07

บ้านห้วยบง

349

337

686

08

บ้านทุ่งยาว

229

226

455

 

รวมทั้งหมด

3,926

4,108

8,034เข้าชม : 1116


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      กศน.ตำบลปงตำ 11 / ม.ค. / 2557


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ 
711/1 หมู่ 2 ตำบลปงตำง  อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ 0-5387-0657 
โทรสาร  0-5345-7766  
เว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี