[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

*ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (ศสกร.อำเภอดอยหล่อ) ยินดีต้อนรับ >>โทร 053-360003 >>Facebook : ศสกร.อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

อังคาร ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561


วันที่ 25 พ.ย. 2561

กศน.อำเภอดอยดอหล่อได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่มีนางสาววาสนา ทานะโป่ง ผอ.กศน.อำเภอดอยหล่อ

โดยมีกิจกรรม
- แนะนำ กศน.อำเภอดอยหล่อ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานการศึกษาต่อเนื่อง งานการศึกษาตามอัธยาศัย
- พิธีมอบ2/2561 แยกระดับ ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย
- ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาในหัวข้อดังนี้
- โครงสร้างหลักสูตร/การลงทะเบียน โดย นายคะนองเดช ดูใจ 
- วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ / การลงทะเบียน /การเทียบโอน โดย นางฐานิธัญพิมพ์ พัฒน์ศิริ 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) โดย นายยุรนันท์ ขันแข่งบุญ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย น.ส.ปัทมาพร สุริยะ
- เกณฑ์การจบหลักสูตร โดย นางนันทพร ทิพย์พฤกษ์
- การวัดผลการจบหลักสูตร / การวัดผลประเมินผล /การออกหลักฐานการศึกษา โดย นางศิริพร นามวงค์ 
-นักศึกษาแยกย้ายพบครู กศน.ตำบล 
- กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning MOOC
โดย นางสาวรัชดาภรณ์ ผัดเวียง 
- กิจกรรมสำนึกรักชาติ และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดย นางสาวปัทมาพร สุริยะ
- กิจกรรมพลการปฎิบัติตนเป็นพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย โดย นางสาวนันทพร ทิพย์พฤกษ์
-กิจกรรมการสมัครเข้าชมรมอาสายุวกาชาด และ กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย (การสมัครเข้าชุมนุม) ตามความสนใจ โดย อาจารย์อำไพ วรวิรัตน์
- แนะแนวการศึกษาต่อ จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่


ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม    ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม   


 เข้าชม : 1261


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เว็บไชต์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยหล่อ (ศสกร.อำเภอดอยหล่อ) 22 / พ.ค. / 2566
      คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิค-19 4 / พ.ย. / 2564
      สธ. แถลงยอดผู้ป่วย โควิด 19 เพิ่ม 106 คน เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย 24 / มี.ค. / 2563
      โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 11 / ธ.ค. / 2561
      ค่ายเสริมทักษะวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษา กศน. 5 / ก.พ. / 2561


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-360003 /โทรสาร 
053-360003
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี