[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 ต.บ้านตาล
ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 ต.บ้านตาล
เข้าชม : [437]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม
เข้าชม : [546]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมค่าย Zero Waste Junior 2061
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมค่าย Zero Waste Junior โรงเรียนฮอดพิทยาคม
เข้าชม : [446]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่บ้านกองลอย
วันที่ 21 สิงหาคม 2561กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด และ กศน.ตำบลบ่อสลีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
เข้าชม : [575]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันแม่แห่งชาติ 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สิงหาคม 2561
เข้าชม : [442]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่บ้านท่าหิน 8 ส.ค.61
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด และ กศน.ตำบลหางดงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
เข้าชม : [455]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต อ.ฮอด 1 ส.ค.61
วันที่ 1 สิงหาคม 2561ร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โดยจัดกิจกรรมมุมบริการหนังสือให้อ่านณ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [345]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งมอบอุปกรณ์การเรียน และสื่อการเรียน ศศช.บ้านกองปะ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561#ทำดีเพื่อพ่อ #ปันน้ำใจเพื่อน้องๆ #จากใต้สู่เหนือ
เข้าชม : [424]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่บ้านใหม่ยูงทอง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด และ กศน.ตำบลนาคอเรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
เข้าชม : [469]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่บ้านนาฟ่อน ต.บ่อหลวง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด และ กศน.ตำบลบ่อหลวงจัดกิจกรรม
เข้าชม : [389]
28 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
วันต่อต้านยาเสพติดโลก <ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญยาเสพติด> 61
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ <ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด>
เข้าชม : [544]
6 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
เข้าชม : [2736]
30 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แอปพลิเคชั่น (เชียงใหม่ ไลบรารี่) #ความรู้ลอยฟ้า
#มาโหลดกันเถอะ!แอปพลิเคชั่น (เชียงใหม่ ไลบรารี่)#ความรู้ลอยฟ้าสำหรับโทรศัพท์&#128242; : AIS Vivo Vivo Y 51 , AIS Sony C6902
เข้าชม : [490]
30 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
#สแกนคิวอาร์โค้ด....ก็เข้าถึง
อีกช่องทางการเข้าถึงการจัดกิจกรรมงานการศึกษาตามอัธยาศัยของห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ #สแกนคิวอาร์โค้ด....ก็เข้าถึง
เข้าชม : [652]
27 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
วันที่ 24 เมษายน 2561 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
เข้าชม : [485]
27 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีสืบฮีต สานฮอย ปี๋ใหม่เมือง สระเกล้า ดำหัว
ร่วมพิธีสืบฮีต สานฮอย ปี๋ใหม่เมือง สระเกล้า ดำหัว ปีงบประมาณ 2561
เข้าชม : [519]
27 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบรรณารักษ์ห้องสมุด
วันที่ 9-10 เมษายน 2561บรรณารักษ์เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [423]
9 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการอ่าน\" 2 เมษา รักการอ่าน\" ประจำปี 2561
วันที่ 2 เมษายน 2561 กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่าน \"2 เมษา รักการอ่าน\" ประจำปี 2561เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
เข้าชม : [469]
10 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบนักศึกษา กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/56
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสอบนักศึกษาปลายภาคเรียน 2/56 วันที่ 1,2,8,9 มี.ค. 57 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม และสนามสอบโรงเรียนบ้านบ่อหลวง
เข้าชม : [424]
27 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลสําคัญของโลก ประจําปี ๒๕๕๖
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด ขอยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลสําคัญของโลก ประจําปี ๒๕๕๖ ๑. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ๒. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ๓. หม่อมงามจิตต์
เข้าชม : [467]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 32/39 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 66 หมู่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
โทรสาร 053-461350 E-mail
libhot4@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี