[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
24 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาภาคเหนือ กศน.เชียงใหม่
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาสู่ AEC Modern Women (ศูนย์อาเซียนศึกษาภาคเหนือ) วันที่ 24 สิงหาคม 2556 ณ กศน.อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่
เข้าชม : [506]
21 / ส.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน โดยจัดกิจกรรมการให้บริการหนังสือให้อ่าน,การทำพวงกุญแจ,การตัดผม-เสริมสวย และการบริการน้ำสมุนไพรวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านผาแตน ตำบลหางดง อ
เข้าชม : [609]
20 / ส.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
ขอขอบคุณ....
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณ....ที่ได้มอบหมายให้ นายวัฒนรักษ์ คำแก้ว หัวหน้าส่วน ผู้จัดการสาขาจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ได้นำหนังสือที่น่าอ่าน<สิเนหามนตราแห่งลานนา>โดยบัณฑูร ล่ำซำ มามอบให้กับห้องสมุดประชาช
เข้าชม : [468]
12 / ส.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 <วันแม่แห่งชาติ>
เข้าชม : [563]
31 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม กศน.เกมส์ กลุ่มโซนหล่ายดอย
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม กศน.เกมส์ กลุ่มโซนหล่ายดอย ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
เข้าชม : [551]
30 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษา กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ทัง
เข้าชม : [515]
30 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติออบหลวง
เข้าชม : [523]
30 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติออบหลวง
เข้าชม : [504]
30 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอยิ้ม...เคลี่อนที่ บริการประชาชน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด ร่วมอำเภอยิ้ม...เคลี่อนที่ บริการประชาชน โดยจัดกิกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่บริการหนังสือให้อ่าน และการทำวุ้นกะทิ วันที่ 17 กรกฎาคม 2556ณ วัดบ้านแม่ยุย ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
เข้าชม : [521]
30 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา
กศน.อำเภอฮอด จัดอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2556 ณ วันหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [526]
16 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฎิบัติการ หล้กสูตร <ก้าวสู่การเป็นนักจัดการความรู้ยุคใหม่>
ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หล้กสูตร <ก้าวสู่การเป็นนักจัดการความรู้ยุคใหม่> (The Future of Knowledge Professional)โครงการขยายผลศูนย์ความรู้กินได้ โดย okmd (สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชน)
เข้าชม : [484]
26 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยร่วมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยร่วมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก และร่วมจัดอบรมโครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติดอำเภอฮอด <หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด>
เข้าชม : [566]
15 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมมนาวิชาการห้องสมุด เรื่อง “อ่านทั่วบ้านทั่วเมือง”
ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการห้องสมุด เรื่อง “อ่านทั่วบ้านทั่วเมือง” วันที่ 13-14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เข้าชม : [761]
14 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณครูนำเด็กๆนักเรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
คุณครูนำเด็กๆนักเรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
เข้าชม : [477]
14 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา ม.6 ภายใน 8 เดือน
กศน.อำเภฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษา ม.6 ภายใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพวันที่ 29 พ.ค.56 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด@กศน.อำเภอฮอด
เข้าชม : [549]
12 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมสถานศึกษา
คณะกรรมสถานศึกษา กศน.อำเภอฮอด ร่วมประชุมการจัดทำหลักสูตรการศึกษาฯ และการจัดกิจกรรมของ กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [1040]
12 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านตีนตก
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ บริการประชาชน วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านตีนตก ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [645]
16 / พ.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศน.อำเภอฮอด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศน.อำเภอฮอด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด และห้องประชุมเทศบาลตำบลบ่อหลวง
เข้าชม : [532]
10 / พ.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กิจกรรม/โครงการวันเกษตรตำบลบ่อสลี
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด ร่วมกิจกรรมโครงการวันเกษตรตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ สนามกีฬาองค์การบ่ริหารส่วนตำบลบ่อสลี
เข้าชม : [549]
3 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ ชุมชนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ ชุมชนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 30 เมษายน 56
เข้าชม : [492]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 34/39 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 66 หมู่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
โทรสาร 053-461350 E-mail
libhot4@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี