[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
27 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการสมโภชอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะ
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการสมโภชอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะ โดยให้บริการ ห้องสมุดเคลื่อนที่บริการหนังให้อ่าน และน้ำสมุนไพร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [463]
20 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา <แม่ฟ้าหลวง>บ้านกองปะ
เข้าชม : [447]
13 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นวิทยากรเข้าค่ายยุวกาชาด ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิยากร การเข้าค่ายยุวกาชาด ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2557ณ ค่ายยุวกาชาดชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [442]
24 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2557ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [406]
24 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมเวที่เสวนาการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และผ้าป่ากล้าสมุนไพร
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเวที่เสวนาการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และผ้าป่ากล้าสมุนไพรวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
เข้าชม : [375]
14 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
เข้าชม : [420]
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 56
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด @ กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 56 ณ เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [383]
18 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานกีฬา ศศช.\"แม่ฟ้าหลวง\"กลุ่มกองปะ กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานกีฬา ศศช.\"แม่ฟ้าหลวง\"กลุ่มกองปะ กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา \"แม่ฟ้าหลวง\" บ้านแม่ลายดวงจันทร์ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่า
เข้าชม : [419]
18 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 56
กศน.อำเภอฮอด ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕๖ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด และร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช ครบ ๘๖ พรรษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอฮอด
เข้าชม : [416]
18 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเดินเทิดพระเกียรติ
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมโครงการเดินเทิดพระเกียรติ ปฎิบัติธรรม ตามรอยพระบาทพ่อ ตามรอยพระบาทพ่อ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556โดยมีประชาชนทุกภาคส่วนร่วมเดินเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี สร้างจิตสำนึกการประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระบาทพ่อ และการส่งเสริม
เข้าชม : [353]
18 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน โดยจัดกิจกรรมการให้บริการหนังสือให้อ่านการบริการน้ำสมุนไพร และมอบกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์การเรียนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชา
เข้าชม : [403]
18 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ภาคเรียนที่ 2/2556ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ @ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [416]
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฎิบัติการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และรับนโยบายสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และรับนโยบายสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [441]
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สุดยอดการเรียนภาษา และคิดวิเคราะห์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสุดยอดการเรียนภาษา และคิดวิเคราะห์
เข้าชม : [447]
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับนโยบายสำนักงาน กศน.
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย .ปี 2557 ณ. Ambassador Hotel Jomtiean Pattaya (โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา) 18 ต.ค. 56
เข้าชม : [439]
4 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์นักจัดการความรู้ รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์นักจัดการความรู้ รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ โครงการขยายผลศูนย์ความรู้กินได้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เข้าชม : [483]
4 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบนักศึกษา กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1/56
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สอบนักศึกษา กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1/56ณ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง และโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [470]
4 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื้อนที่บริการประชาชน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื้อนที่บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านเด่นสารภี ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [478]
12 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานมหกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 3
เข้าร่วมงานมหกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2556 ณ สนามกีฬาจังหวัดหนองคาย
เข้าชม : [528]
12 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมการประชุมสัมนาบรรณารักษ์และเจ้าหนัาที่ห้องสมุดทั่วประเทศ ประจำปี 2556
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสัมนาบรรณารักษ์และเจ้าหนัาที่ห้องสมุดทั่วประเทศ ประจำปี 2556
เข้าชม : [457]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 33/39 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 66 หมู่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
โทรสาร 053-461350 E-mail
libhot4@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี