[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
30 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
#สแกนคิวอาร์โค้ด....ก็เข้าถึง
อีกช่องทางการเข้าถึงการจัดกิจกรรมงานการศึกษาตามอัธยาศัยของห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ #สแกนคิวอาร์โค้ด....ก็เข้าถึง
เข้าชม : [714]
27 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
วันที่ 24 เมษายน 2561 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
เข้าชม : [531]
27 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีสืบฮีต สานฮอย ปี๋ใหม่เมือง สระเกล้า ดำหัว
ร่วมพิธีสืบฮีต สานฮอย ปี๋ใหม่เมือง สระเกล้า ดำหัว ปีงบประมาณ 2561
เข้าชม : [571]
27 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบรรณารักษ์ห้องสมุด
วันที่ 9-10 เมษายน 2561บรรณารักษ์เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [469]
9 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการอ่าน\" 2 เมษา รักการอ่าน\" ประจำปี 2561
วันที่ 2 เมษายน 2561 กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่าน \"2 เมษา รักการอ่าน\" ประจำปี 2561เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
เข้าชม : [512]
10 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบนักศึกษา กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/56
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสอบนักศึกษาปลายภาคเรียน 2/56 วันที่ 1,2,8,9 มี.ค. 57 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม และสนามสอบโรงเรียนบ้านบ่อหลวง
เข้าชม : [464]
27 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลสําคัญของโลก ประจําปี ๒๕๕๖
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด ขอยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลสําคัญของโลก ประจําปี ๒๕๕๖ ๑. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ๒. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ๓. หม่อมงามจิตต์
เข้าชม : [507]
27 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการสมโภชอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะ
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการสมโภชอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะ โดยให้บริการ ห้องสมุดเคลื่อนที่บริการหนังให้อ่าน และน้ำสมุนไพร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [503]
20 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา <แม่ฟ้าหลวง>บ้านกองปะ
เข้าชม : [491]
13 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นวิทยากรเข้าค่ายยุวกาชาด ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิยากร การเข้าค่ายยุวกาชาด ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2557ณ ค่ายยุวกาชาดชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [483]
24 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2557ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [445]
24 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมเวที่เสวนาการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และผ้าป่ากล้าสมุนไพร
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเวที่เสวนาการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และผ้าป่ากล้าสมุนไพรวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
เข้าชม : [416]
14 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
เข้าชม : [466]
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 56
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด @ กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 56 ณ เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [425]
18 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานกีฬา ศศช.\"แม่ฟ้าหลวง\"กลุ่มกองปะ กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานกีฬา ศศช.\"แม่ฟ้าหลวง\"กลุ่มกองปะ กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา \"แม่ฟ้าหลวง\" บ้านแม่ลายดวงจันทร์ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่า
เข้าชม : [462]
18 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 56
กศน.อำเภอฮอด ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕๖ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด และร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช ครบ ๘๖ พรรษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอฮอด
เข้าชม : [456]
18 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเดินเทิดพระเกียรติ
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมโครงการเดินเทิดพระเกียรติ ปฎิบัติธรรม ตามรอยพระบาทพ่อ ตามรอยพระบาทพ่อ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556โดยมีประชาชนทุกภาคส่วนร่วมเดินเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี สร้างจิตสำนึกการประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระบาทพ่อ และการส่งเสริม
เข้าชม : [394]
18 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน โดยจัดกิจกรรมการให้บริการหนังสือให้อ่านการบริการน้ำสมุนไพร และมอบกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์การเรียนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชา
เข้าชม : [439]
18 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ภาคเรียนที่ 2/2556ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ @ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [456]
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฎิบัติการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และรับนโยบายสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และรับนโยบายสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [483]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 33/39 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 66 หมู่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
โทรสาร 053-461350 E-mail
libhot4@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี