[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
10 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด ร่วมกิจกรรมอบรมทำสื่่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Book
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด ร่วมอบรมทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Book วันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
เข้าชม : [623]
15 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม
เข้าชม : [803]
12 / ส.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอฮอด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอฮอด
เข้าชม : [643]
8 / ส.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม <ชาวฮอด> อาสาคืนป่าให้แผ่นดิน น้อมถวายเพื่อเป็นราชสักการะในวโรกาส 84 พรรษา มหาราชา,80 พรรษา มหาราชินี
ร่วมกิจกรรม <ชาวฮอด> อาสาคืนป่าให้แผ่นดิน น้อมถวายเพื่อเป็นราชสักการะในวโรกาส 84 พรรษา มหาราชา,80 พรรษา มหาราชินี 8 สิงหาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติออบหลวง จ.เชียงใหม่
เข้าชม : [727]
24 / ก.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการเสริมทักษะการเรียนรู้ฯ (งานวิชาการ)
จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการเสริมทักษะการเรียนรู้ วิชาภาไทย,ภาษาอังกฤษ,วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอฮอด
เข้าชม : [942]
24 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบทุนโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ชายแดน และชาวเขา กศน.อำเภอฮอด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอฮอด
พิธีมอบทุนโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ชายแดน และชาวเขา กศน.อำเภอฮอด วันที่ 19 กรกฏาคม 2555 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอฮอด
เข้าชม : [734]
11 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม/โครงการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ณ วัดบ้านแม่ป่าไผ่ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [968]
4 / ก.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอฮอดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอฮอดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ สนามที่ว่าการอำเภอฮอด
เข้าชม : [946]
12 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวเด่น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่
วันที่ 12 มิถุนายน 2555 ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ ร.ร.บ้านแม่ลายเหนือ ตำบลบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [813]
8 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวเด่น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อบรมโครงการให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยส่งเสริมการเลือกตั้ง ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอฮอด
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อบรมโครงการให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยส่งเสริมการเลือกตั้ง ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอฮอด
เข้าชม : [842]
8 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวเด่น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จัดกิจกรรมอบรมโครงการ กตเวถิตา ครู อาจารย์ พุทธธยันติ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ ให้กับนักศึษา กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
กศน.อำเภอฮอด จัดกิจกรรมอบรมโครงการ กตเวถิตา ครู อาจารย์ พุทธธยันติ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ ให้กับนักศึษา กศน.อำเภอฮอด
เข้าชม : [769]
16 / พ.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอฮอด ภาคเรียนที่1/2555 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด
กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอฮอด วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด
เข้าชม : [728]
16 / พ.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านหลังท่อ ตำบลนาคอเรือ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านหลังท่อ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด
เข้าชม : [3406]
22 / เม.ย. / 2555 : ข่าวเด่น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประเพณีสระเกล้าดำหัว ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ นายอดุลย์ ปัญญา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอฮอด และบุคคลากรในสังกัดเดินทางเข้ารดน้ำดำหัว นายนรา เหล่าวิชยา ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดเชียงใหม่ และ นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [838]
9 / เม.ย. / 2555 : ข่าวเด่น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม... ณ วัดอินทราราม ตำบลหางดง อำเภอฮอด
เข้าชม : [739]
2 / เม.ย. / 2555 : ข่าวเด่น
โครงการส่งเสริมการอ่าน “ปลูก การอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน”
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกการอ่าน สานปัญญา ๒ เมษา รักการอ่าน” ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [933]
22 / มี.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมงานวิชาการ
ร่วมจัดกิจกรรมงานวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕) ให้ความรู้ด้านการแนะแนวการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดเคลื่อนที่บริการหน้งสือให้อ่าน รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การทำพวง
เข้าชม : [1174]
15 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมงานตลาดนัดวิชาการ
ร่วมจัดกิจกรรมงานตลาดนัดวิชาการ\\\\\\\"กระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา\\\\\\\" ณ โรงเรียนบ้านวังลุง (เพชรประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๕
เข้าชม : [866]
13 / มี.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมออกอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
ร่วมจัดกิจกรรมออกอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ บ้านทุ่งโยง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2555
เข้าชม : [1003]
8 / มี.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอฮอด จัดกิจกรรมโครงการค่ายทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ
กศน.อำเภอฮอด จัดกิจกรรมโครงการค่ายทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ คู่คุณธรรม ๓ ดี ระหว่างวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ อุทยานแห่งชาติออบหลวง(น้ำพุร้อยเทพพนม)
เข้าชม : [888]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 37/39 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 66 หมู่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
โทรสาร 053-461350 E-mail
libhot4@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี