[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  

5 / มิ.ย. / 2566 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
วันวิสาขบูชา
3 มิถุนายน 2566 ประสูติ-ตรัสรู้-ปรินิพพาน
เข้าชม : [289]
16 / ก.ค. / 2564 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
๒๕ กรกฎาคม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง
ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุรา ทำความดีถวายในหลวง ในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์
เข้าชม : [877]
26 / พ.ค. / 2564 : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
Playlistใหม่!!! \\\"หนูน้อยรู้ สู้โควิด\\\"
ผ่านช่อง Youtube ของห้อสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
เข้าชม : [677]
26 / พ.ค. / 2564 : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
สูงวัยอย่างไร...ให้มีความสุข
ห้องสมุดออนไลน์ E-Library: สูงวัยอย่างไร...ให้มีความสุข
เข้าชม : [660]
26 / พ.ค. / 2564 : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
สงกรานต์นี้ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด
ห้องสมุดออนไลน์ E-Library: สงกรานต์นี้ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด
เข้าชม : [628]
26 / พ.ค. / 2564 : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2 เมษาวันรักก่ารอ่าน ประจำปี 2564
นที่ 2 เมษายน 2564 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอแม่ออน พร้อมด้วยนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ออน เข้าร่วมโครงการเปิดโลกวิชาการงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ (Open House ) และวันรักการอ่าน ประจำปี 2564 \"...เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร
เข้าชม : [443]
25 / พ.ค. / 2564 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการส่งเสริมการอ่านหนูน้อยปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564
เพื่อส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ให้หนูน้อยปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564
เข้าชม : [521]
25 / พ.ค. / 2564 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประขาชนอำเภอแม่ออน ประจำปี 2564
โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประขาชนอำเภอแม่ออน ประจำปี 2564
เข้าชม : [538]
25 / พ.ค. / 2564 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชนชาวตลาด โดยมีห้องสมุดประชาชนและกศน.ตำบล เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างการรักการอ่านในชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
เข้าชม : [510]
25 / พ.ค. / 2564 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
บ้านหนังสือชุมชนและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2564
เป็นการนำกระเป๋าหนังสือมาเปลี่ยนหนังสือชุดใหม่ และคัดเลือกหนังสือ เพื่อนำไปหมุนเวียนและส่งเสริมการอ่าน ณ บเานหนังสือชุมชน
เข้าชม : [411]
25 / พ.ค. / 2564 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการห้องสมุดสัญจร (ห้องสมุดเคลื่อนที่) ปีงบประมาณ2564
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้โครงการห้องสมุดสัญจร (ห้องสมุดเคลื่อนที่) 2564 ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ อำเภอแม่ออน
เข้าชม : [318]
25 / พ.ค. / 2564 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ออนไลน์)
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
เข้าชม : [224]
25 / พ.ค. / 2564 : พัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากร
โครงการเชียงใหม่อ่าน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.
เข้าชม : [223]
5 / พ.ย. / 2563 : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปีงบประมาณ 2564
เชิญชวนทุกคนร่วมบริจาคหนังสือให้กับทางห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน เพื่อเป็นการแบ่งปัน ส่งเสริมการอ่าน และส่งต่อหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชน 📚บริจาคหนังสือได้ที่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน✔ กศน.อำเภอแม่ออน✔ และ กศน.ตำบลทุก
เข้าชม : [799]
28 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
เรียนออนไลน์ Short courses 1 การทำภาพ PNG.
เรียนออนไลน์ Short courses 1 การทำภาพ PNG. (ภาพโปร่ง,ตัดพื้นหลังออก,ไดคัดภาพ) Lv.1 ไดคัท รูปภาพโลโก้ เรียนวันที่19/04/63 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ผ่านการ Live สด facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน (ท่านสามารถดูย้อนหลังได้)..อย่าลืมเ
เข้าชม : [590]
2 / เม.ย. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการ 2 เมษายน วันรักการอ่าน ประจำปี2563
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน ดำเนินโครงการ 2 เมษายน วันรักการอ่าน ประจำปี2563 เพื่อเทิดพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โดยดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมละป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙)
เข้าชม : [619]
22 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน ประจำปีงบประมาณ 2563
3 มีนาคม 2663 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 📍กิจกรรม \"รอบรู้หนังสือน่าอ่าน\" ให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 โรงเรียนบ้านออนกลาง จำนวน 29 คน เด็กๆได้รับความรู้จากหนังสือ \"บันทึกไทย : Thailand Book of Records\
เข้าชม : [518]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านประจำปี 2563
งานการศึกษาตามอัธยาศัยอัธยาศัย กศน.อำเภอแม่ออน ดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อแสวงหาภาคีเครือข่ายร่วมเป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน โดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีความรู้ความเข้าใจ ตระหน
เข้าชม : [519]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการส่งเสริมการอ่านหนูน้อยปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม “สัปดาห์อาเซียน”
เข้าชม : [502]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการส่งเสริมการอ่านหนูน้อยปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563
>>กิจกรรม “เล่านิทาน” หนังสือ “ฉันรักประชาธิปไตย” >>กิจกรรม “ภาพอะไรเอ่ย..?” ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านออนหลวย ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [361]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ สามแยกบ้านออนหลวย หมู่ที่ 6 ตำบลออนเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร 0 53 92 9101 โทรสาร 
 0 53 92 9081 E-mail librarymaeon@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี