[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  

4 / พ.ค. / 2561 : ตำบลทาเหนือ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ
หมู่ 3 บ้านห้วยบง ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร. 0-7173-9023 หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5381-0765 ต่อ 108
เข้าชม : [423]
4 / พ.ค. / 2561 : ตำบลออนเหนือ
หอไตรวัดออนหลวย
วัดออนหลวย ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านออนหลวย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ 2350
เข้าชม : [527]
4 / พ.ค. / 2561 : ตำบลออนกลาง
วัดพระธาตุดอยผาตั้ง
เป็นวัดเก่าแก่ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของแม่ออน (เดิมเรียกว่า วัดม่อนธาตุ) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๙ บ้านออนกลางใต้ ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มสร้างพ.ศ.ใดไม่ปรากฏหลักฐาน พระบรมธาตุเจดีย์องค์เดิมนั้นเป็นองค์เก่าแก่เป็นที่บรรจุพระเกศา
เข้าชม : [201]
4 / พ.ค. / 2561 : ตำบลออนเหนือ
สวนเกษตรธรรมชาติแม่ออน
ศูนย์เกษตรธรรมชาติแม่ออน ของ ครูอินสอน สุริยงค์ ที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ คือแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรมธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องของอินทรีย์ชีวภาพที่แสดงให้เห็นทุกขั้นตอนของการผลิตอาหารพืช อาหารสัตว์ เพื่อการอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล หลังจาก
เข้าชม : [185]
22 / พ.ย. / 2554 : ตำบลบ้านสหกรณ์
วัดถ้ำเมืองออน หลงพ่อทันใจพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
หลวงพ่อทันใจ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวแม่ออน ประมาณ พ.ศ. 2471 ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยได้นำภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกา นักปฏิบัติธรรมในสมันนั้นได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูป( หลวงพ่อทันใจ ) เพื่อเป็นที่สักการบูชาแก่พุทธศาสนิกชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
เข้าชม : [887]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/4
<< 1 2 3 4 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ สามแยกบ้านออนหลวย หมู่ที่ 6 ตำบลออนเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร 0 53 92 9101 โทรสาร 
 0 53 92 9081 E-mail librarymaeon@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี