[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  

18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีห้องสมุดประชาชนและกศน.ตำบล เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างการรักการอ่านในชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างภ
เข้าชม : [189]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กได้รับบริการส่งเสริมการอ่านและการดำเนินโครงการต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 11, 12 , 13 มกรา
เข้าชม : [196]
17 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการบ้านหนังสือชุมชนและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2562
จัดโครงการบ้านหนังสือชุมชน และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อหมุนเวียนหนังสือให้กับชุมชน โดยมีห้องสมุดประชาชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน และ กศน.ตำบล เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างการรักการอ่านในชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างภาคีเครือ
เข้าชม : [222]
17 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการห้องสมุดสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน ได้จัดโครงการ ห้องสมุดสัญจรขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ การเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้ภายในและภายนอก ห้องสมุด เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการรั
เข้าชม : [197]
11 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการส่งเสริมการอ่านหนูน้อยปฐมวัย 2561
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน และ กศน.อำเภอแม่ออน ศูนเด็กเล็กบ้านออนหลวยร่วมกับ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านหนูน้อยปฐมวัย กิจกรรม ภาพพิมพ์กระจกเงา ในวันที่ 11 เดือน กรกฎาคมพ.ศ. 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
เข้าชม : [311]
13 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการส่งเสริมการอ่านหนูน้อยปฐมวัย 2561
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน และ กศน.อำเภอแม่ออน ศูนเด็กเล็กบ้านออนหลวยร่วมกับ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านหนูน้อยปฐมวัย กิจกรรม ทายซิ...เสียงอะไรเอ่ย? ในวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
เข้าชม : [301]
13 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน ประจำปีงบประมาณ 2561
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน จัดโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน ประจำปีงบประมาณ 2561 #กิจกรรมมิตรสัมธ์ #กิจกรรมสวัสดี 4 ภาค เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสร้างนิสัยการแสดงออกที่ถูกต้อง ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีท
เข้าชม : [358]
24 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปีงบประมาณ 2561
เชิญชวนทุกคนร่วมบริจาคหนังสือให้กับทางห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน เพื่อเป็นการแบ่งปัน ส่งเสริมการอ่าน และส่งต่อหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนบริจาคหนังสือได้ที่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน กศน.อำเภอแม่ออน
เข้าชม : [398]
24 / พ.ค. / 2561 : กศน.อำเภอแม่ออน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กศน.อำเภอแม่ออน ขอเชิญนักศึกษาใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ ห้องจริยธรรมโรงเรียนวัดเปาสามขา อำเภอแม่ออน
เข้าชม : [333]
9 / พ.ค. / 2561 : พัฒนาบุคลากร
ประชุมชี้แจง ตามโครงการพัฒนาบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
ประชุมชี้แจง ตามโครงการพัฒนาบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรูั
เข้าชม : [340]
9 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการ ห้องสมุดสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการห้องสมุดสัญจร ร่วมออกหน่วยบริการ อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือนเมษายน
เข้าชม : [267]
9 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปีงบประมาณ 2561
เชิญชวนทุกคนร่วมบริจาคหนังสือให้กับทางห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน เพื่อเป็นการแบ่งปัน ส่งเสริมการอ่าน และส่งต่อหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนบริจาคหนังสือได้ที่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน กศน.อำเภอแม่ออน
เข้าชม : [232]
9 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
โครงการ ๒ เมษา รักการอ่าน เสริมสร้างการเรียนรู้ นักศึกษา กศน.อำเภอแม่ออน ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการ ๒ เมษา รักการอ่าน เสริมสร้างการเรียนรู้ นักศึกษา กศน.อำเภอแม่ออน ประจำปี ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดเปาสามขา
เข้าชม : [251]
9 / พ.ค. / 2561 : กศน.อำเภอแม่ออน
กศน.แม่ออน รับสมัครนักศึกษาออนไลน์
สมัครเลย !!! เรียนฟรี!!! กศน.อำเภอแม่ออน รับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มาเรียนกับเรา กศน.เพื่อนเรียนรู้
เข้าชม : [234]
9 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
Qr Code ช่อง YouTube Playlist : เกษตรปลอดภัย
เกษตรปลอดภัย รู้ไว้ได้ประโยชน์ ห้องสมุดออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน นอกจากความรักการอ่านที่เรามอบให้ เรายังห่วงใยในเรื่องเกษตรกรไทยยุคใหม่ 4.0 ในรูปแบบสื่อออนไลน์ ผ่านทาง ช่องYoutube ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ให้ทุกท่านไว้แล้ว และมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เ
เข้าชม : [312]
9 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
Qr Code ช่อง YouTube Playlist : Smart Farmer
ห้องสมุดออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน นอกจากความรักการอ่านที่เรามอบให้ เรายังห่วงใยในเรื่องเกษตรกรไทยยุคใหม่ 4.0 ในรูปแบบสื่อออนไลน์ ผ่านทาง ช่องYoutube ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ให้ทุกท่านไว้แล้ว และมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดชุมชนรักการอ่าน “นั่งที่ไหน
เข้าชม : [313]
9 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
Qr Code ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ (Learning Resources Linkage System)
ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ (Learning Resources Linkage System) ของห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ การให้บริการ ของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดในสังกัด สำนักงาน ก
เข้าชม : [377]
9 / พ.ค. / 2561 : กศน.อำเภอแม่ออน
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
สนใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารด้านอาชีพ ติดต่อ กศน.แม่ออน กศน.ทุกตำบล หรือ ห้องสมุดประชาชน
เข้าชม : [255]
9 / พ.ค. / 2561 : กศน.อำเภอแม่ออน
กศน.อำเภอแม่ออน 1 อำเภอ 1 อาชีพ
กศน.อำเภอแม่ออน ฝึกอาชีพการทำขนมเมืองเหนือ และออกแบบแพ็คเกจจิ้ง รวมถึงช่องทางการขาย การโฆษณา ทางตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มกลุ่มไทลื้อบ้านออนหลวย
เข้าชม : [226]
4 / พ.ค. / 2561 : ตำบลแม่ทา
สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด
สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด เกิดจากที่กลุ่มองค์กรชาวบ้านที่รวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาของตนเอง ครอบครัวและทำงานพัฒนาในชุมชน โดยใช้ชื่อเครือข่ายคณะกรรมการกลางแม่ทา ได้ยกระดับขึ้นมาเป็นนิติบุคคลเพื่อให้การดำเนินงานที่สะดวกและสอดคล้องกับสถาณการณ์ปัจจุบันเป
เข้าชม : [350]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ สามแยกบ้านออนหลวย หมู่ที่ 6 ตำบลออนเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร 0 53 92 9101 โทรสาร 
 0 53 92 9081 E-mail librarymaeon@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี