สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
1 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือพื้นที่ปลูกฝิ่น กศน.อำเภออมก๋อย [2018-01-15]อ่าน:[4]
2 ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2560 กศน.อำเภออมก๋อย [2018-01-15]อ่าน:[3]
3 ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือเรียนวิชาเลือกบังคับ ภาคเรียนที่ 2/2560 กศน.อำเภอสันกำแพง [2018-01-15]อ่าน:[3]
4 ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.หลักสูตรฯ 2551 ภาคเรียนที่ 2/2560 กศน.อำเภอสารภี [2018-01-15]อ่าน:[10]
5 ประกาศราคากลางการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 กศน.อำเภอเชียงดาว [2017-12-18]อ่าน:[16]
6 ประกาศราคากลางการจัดซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 กศน.อำเภอแม่แจ่ม [2017-12-12]อ่าน:[11]
7 ประกาศ การขายทอดตลาดวัสดุ 15 - 21 ก.ย. พ.ศ.2560 [2017-09-15]อ่าน:[62]
8 ประกาศราคากลางซื้อสื่ออ่านเสริมประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย [2017-09-12]อ่าน:[57]
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง สอบราคาซื้อสื่อโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กศน.อำเภออมก๋อย [2017-09-01]อ่าน:[71]
10 ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทย สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ กศน.อำเภออมก๋อย [2017-08-25]อ่าน:[76]
11 ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์การเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อมก๋อย [2017-08-25]อ่าน:[66]
12 ราคากลางซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมกระบวนการกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ กศน.อำเภอแม่แจ่ม [2017-08-25]อ่าน:[42]
13 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถื่นทุรกันดาร ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. ถึง 28 .ส.ค. 60 [2017-08-21]อ่าน:[45]
14 ราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมตัวถังรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) [2017-08-02]อ่าน:[31]
จำนวนทั้งหมด 14 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558