สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
1 ประกาศชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์การศึกษา กศน.อมก๋อย [2017-05-04]อ่าน:[18]
2 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์การศึกษา กศน.อำเภอมก๋อย [2017-04-21]อ่าน:[17]
3 ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อ สื่อ และอุปกรณ์การศึกษา กศน.อำเภออมก๋อย วันที่ 10 - 28 เม.ย 60 [2017-04-10]อ่าน:[29]
4 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อ และอุปกรณ์การศึกษา กศน.อำเภออมก๋อย วันที่ 10 - 28 เม.ย 60 [2017-04-10]อ่าน:[32]
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 2559 [2016-12-13]อ่าน:[108]
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 2559 [2016-12-13]อ่าน:[101]
7 ประกาศชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเจาะน้ำบาดาลพร้อมสร้างระบบจ่ายน้ำประปา [2016-11-21]อ่าน:[88]
8 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ [2016-11-16]อ่าน:[97]
9 ประกาศ สอบราคาจ้างเจาะน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบจ่ายน้ำประปา [2016-11-08]อ่าน:[74]
10 ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 1 - 11 พ.ย. 59 [2016-11-01]อ่าน:[85]
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค. 2559 [2016-08-23]อ่าน:[183]
12 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.2559 [2016-07-14]อ่าน:[304]
13 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 ก.ค. พ.ศ. 2559 [2016-07-01]อ่าน:[118]
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค. 2559 [2016-06-08]อ่าน:[152]
15 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย 2559 [2016-05-17]อ่าน:[262]
จำนวนทั้งหมด 15 ข้อมูล
page: [1]
   
 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558