สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
1 ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 กศน.อำเภออมก๋อย [2017-06-20]อ่าน:[5]
2 ราคากลางซื้อหนังสือเรียนและจ้างพิมพ์หนังสือเรียนรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2560 กศน.อำเภอแม่แจ่ม [2017-06-19]อ่าน:[6]
3 ราคากลางการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 กศน.อำเภอเชียงดาว [2017-06-16]อ่าน:[7]
4 ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 กศน.อำเภอสันทราย [2017-06-14]อ่าน:[15]
5 ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.หลักสูตรฯ 2551 ภาคเรียนที่ 1/2560 กศน.อำเภอสารภี [2017-06-14]อ่าน:[9]
6 ราคากลางจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร EFR กศน.อำเภอเมือง [2017-06-14]อ่าน:[8]
7 ประกาศราคากลางในการจัดพิมพ์หนังสือเรียน รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1/2560 กศน.อำเภอฝาง [2017-06-08]อ่าน:[30]
8 ราคากลางการจัดซื้อหนังสือ ภาคเรียนที่ 1/2560 ปีงบประมาณ 2560 กศน.อำเภอสันกำแพง [2017-06-01]อ่าน:[41]
9 ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อ สื่อ และอุปกรณ์การศึกษา กศน.อำเภออมก๋อย วันที่ 10 - 28 เม.ย 60 [2017-04-10]อ่าน:[48]
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 2559 [2016-12-13]อ่าน:[135]
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 2559 [2016-12-13]อ่าน:[123]
12 ประกาศชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเจาะน้ำบาดาลพร้อมสร้างระบบจ่ายน้ำประปา [2016-11-21]อ่าน:[105]
13 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ [2016-11-16]อ่าน:[112]
14 ประกาศ สอบราคาจ้างเจาะน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบจ่ายน้ำประปา [2016-11-08]อ่าน:[87]
15 ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 1 - 11 พ.ย. 59 [2016-11-01]อ่าน:[99]
16 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค. 2559 [2016-08-23]อ่าน:[198]
17 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.2559 [2016-07-14]อ่าน:[315]
18 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 ก.ค. พ.ศ. 2559 [2016-07-01]อ่าน:[132]
19 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค. 2559 [2016-06-08]อ่าน:[165]
20 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย 2559 [2016-05-17]อ่าน:[278]
จำนวนทั้งหมด 20 ข้อมูล
page: [1]
   
 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558