สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
1 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์การศึกษา กศน.อำเภอมก๋อย [2017-04-21]อ่าน:[6]
2 ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อ สื่อ และอุปกรณ์การศึกษา กศน.อำเภออมก๋อย วันที่ 10 - 28 เม.ย 60 [2017-04-10]อ่าน:[13]
3 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อ และอุปกรณ์การศึกษา กศน.อำเภออมก๋อย วันที่ 10 - 28 เม.ย 60 [2017-04-10]อ่าน:[21]
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 2559 [2016-12-13]อ่าน:[91]
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 2559 [2016-12-13]อ่าน:[90]
6 ประกาศชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเจาะน้ำบาดาลพร้อมสร้างระบบจ่ายน้ำประปา [2016-11-21]อ่าน:[79]
7 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ [2016-11-16]อ่าน:[90]
8 ประกาศ สอบราคาจ้างเจาะน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบจ่ายน้ำประปา [2016-11-08]อ่าน:[68]
9 ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 1 - 11 พ.ย. 59 [2016-11-01]อ่าน:[80]
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค. 2559 [2016-08-23]อ่าน:[174]
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.2559 [2016-07-14]อ่าน:[291]
12 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนรายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 ก.ค. พ.ศ. 2559 [2016-07-01]อ่าน:[106]
13 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค. 2559 [2016-06-08]อ่าน:[138]
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย 2559 [2016-05-17]อ่าน:[254]
จำนวนทั้งหมด 14 ข้อมูล
page: [1]
   
 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558