สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      แบบฟอร์มและคำขอ
 
 
1 ด่วนที่สุด! แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ [2017-02-27]อ่าน:[201]
2 แบบใบลาอุปสมบท [2016-12-02]อ่าน:[165]
3 ด่วนที่สุด! ฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ [2016-11-21]อ่าน:[245]
4 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน [2016-07-08]อ่าน:[437]
5 แบบขอหนังสือรับรองการปฏฺิบัติงาน [2016-04-25]อ่าน:[287]
6 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการในแหล่งเรียนรู้ [2015-09-14]อ่าน:[686]
7 แบบขอปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่กำหนดในสัญญา(ย้ายพนักงานราชการ) [2015-07-10]อ่าน:[925]
8 สัญญายืมเงิน [2015-06-24]อ่าน:[585]
9 แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงาน(พนักงานราชการ) [2015-06-23]อ่าน:[620]
10 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการการศึกษาของสถานศึกษา กศน. [2015-06-22]อ่าน:[1043]
11 แบบใบลาพักผ่อน จังหวัด [2015-01-01]อ่าน:[400]
12 แบบใบลาพักผ่อน [2015-01-01]อ่าน:[589]
13 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ [2015-01-01]อ่าน:[499]
14 แบบขอโอนย้ายข้าราชการ [2015-01-01]อ่าน:[476]
15 คำขอมีบัตรประจำตัว [2015-01-01]อ่าน:[598]
16 แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ [2015-01-01]อ่าน:[347]
17 แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [2015-01-01]อ่าน:[444]
18 แบบประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [2015-01-01]อ่าน:[589]
19 แบบประเมินข้าราชการ 38 ค.(2) (บรรณารักษ์) [2015-01-01]อ่าน:[434]
20 แบบมอบหมายงานและการประเมินลูกจ้างประจำ [2015-01-01]อ่าน:[480]
21 แบบรายงานวันลา [2015-01-01]อ่าน:[457]
22 บันทึกข้อความ-เบิกค่าเดินทางไปราชการ [2015-01-01]อ่าน:[657]
จำนวนทั้งหมด 22 ข้อมูล
page: [1]
   
 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558