สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      แบบฟอร์มและคำขอ
 
 
1 ด่วนที่สุด! แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2561) [2018-03-12]อ่าน:[238]
2 การประเมินพนักงานราชการ [2018-01-30]อ่าน:[425]
3 หนังสือมอบอำนาจ [2017-06-05]อ่าน:[519]
4 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. [2017-05-30]อ่าน:[406]
5 แบบใบลาอุปสมบท [2016-12-02]อ่าน:[481]
6 ด่วนที่สุด! ฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ [2017-10-18]อ่าน:[913]
7 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน [2016-07-08]อ่าน:[1058]
8 แบบขอหนังสือรับรองการปฏฺิบัติงาน [2016-04-25]อ่าน:[761]
9 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการในแหล่งเรียนรู้ [2015-09-14]อ่าน:[1232]
10 แบบขอปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่กำหนดในสัญญา(ย้ายพนักงานราชการ) [2015-07-10]อ่าน:[1711]
11 สัญญายืมเงิน [2015-06-24]อ่าน:[978]
12 แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงาน(พนักงานราชการ) [2015-06-23]อ่าน:[1163]
13 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการการศึกษาของสถานศึกษา กศน. [2015-06-22]อ่าน:[1637]
14 แบบใบลาพักผ่อน จังหวัด [2015-01-01]อ่าน:[799]
15 แบบใบลาพักผ่อน [2015-01-01]อ่าน:[1083]
16 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ [2015-01-01]อ่าน:[902]
17 แบบขอโอนย้ายข้าราชการ [2015-01-01]อ่าน:[996]
18 คำขอมีบัตรประจำตัว [2015-01-01]อ่าน:[1079]
19 แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ [2015-01-01]อ่าน:[701]
20 แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการ) [2015-01-01]อ่าน:[970]
21 แบบประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการ) [2015-01-01]อ่าน:[1083]
22 แบบประเมินข้าราชการ 38 ค.(2) (บรรณารักษ์) [2015-01-01]อ่าน:[834]
23 แบบมอบหมายงานและการประเมินลูกจ้างประจำ [2015-01-01]อ่าน:[861]
24 แบบรายงานวันลา [2015-01-01]อ่าน:[841]
25 บันทึกข้อความ-เบิกค่าเดินทางไปราชการ [2015-01-01]อ่าน:[1139]
จำนวนทั้งหมด 25 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558