สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      แบบฟอร์มและคำขอ
 
 
1 หนังสือมอบอำนาจ [2017-06-05]อ่าน:[428]
2 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. [2017-05-30]อ่าน:[353]
3 แบบใบลาอุปสมบท [2016-12-02]อ่าน:[438]
4 ด่วนที่สุด! ฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ [2017-10-18]อ่าน:[849]
5 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน [2016-07-08]อ่าน:[959]
6 แบบขอหนังสือรับรองการปฏฺิบัติงาน [2016-04-25]อ่าน:[655]
7 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการในแหล่งเรียนรู้ [2015-09-14]อ่าน:[1193]
8 แบบขอปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่กำหนดในสัญญา(ย้ายพนักงานราชการ) [2015-07-10]อ่าน:[1612]
9 สัญญายืมเงิน [2015-06-24]อ่าน:[909]
10 แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงาน(พนักงานราชการ) [2015-06-23]อ่าน:[1056]
11 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการการศึกษาของสถานศึกษา กศน. [2015-06-22]อ่าน:[1579]
12 แบบใบลาพักผ่อน จังหวัด [2015-01-01]อ่าน:[742]
13 แบบใบลาพักผ่อน [2015-01-01]อ่าน:[990]
14 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ [2015-01-01]อ่าน:[842]
15 แบบขอโอนย้ายข้าราชการ [2015-01-01]อ่าน:[894]
16 คำขอมีบัตรประจำตัว [2015-01-01]อ่าน:[1010]
17 แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ [2015-01-01]อ่าน:[637]
18 แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการ) [2015-01-01]อ่าน:[849]
19 แบบประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการ) [2015-01-01]อ่าน:[1004]
20 แบบประเมินข้าราชการ 38 ค.(2) (บรรณารักษ์) [2015-01-01]อ่าน:[790]
21 แบบมอบหมายงานและการประเมินลูกจ้างประจำ [2015-01-01]อ่าน:[805]
22 แบบรายงานวันลา [2015-01-01]อ่าน:[780]
23 บันทึกข้อความ-เบิกค่าเดินทางไปราชการ [2015-01-01]อ่าน:[1066]
จำนวนทั้งหมด 23 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558