สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      แบบฟอร์มและคำขอ
 
 
1 การย้าย ศึกษานิเทศน์ ครั้งที่ 1/66 [2023-02-03]อ่าน:[144]
2 การย้าย ผอ.อำเภอ ครั้งที่ 2/2565 [2023-01-18]อ่าน:[216]
3 การย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2566 [2023-01-09]อ่าน:[300]
4 แบบฟอร์มค่าเป้าหมายสถานศึกษาปีงบประมาณ2566 [2022-11-25]อ่าน:[261]
5 ด่วนที่สุด! การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 [2022-10-26]อ่าน:[606]
6 การประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานราชการ (65) [2022-08-01]อ่าน:[1413]
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (ว23/2564) + ลูกจ้างประจำ+บณร [2021-12-03]อ่าน:[1787]
8 คำร้องขอวุฒิการศึกษา [2021-10-01]อ่าน:[825]
9 ใบขอหนังสือรับรองเงินเดือน [2022-08-18]อ่าน:[1308]
10 แบบฟอร์มค่าเป้าหมายสถานศึกษา [2021-01-07]อ่าน:[929]
11 เค้าโครงเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี2563 [2020-05-25]อ่าน:[2063]
12 ตารางสรุปการใช้ประโยชน์ทีดิน [2020-01-30]อ่าน:[1083]
13 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online [2019-07-01]อ่าน:[1782]
14 แบบประเมินครูผู้ช่วย [2019-03-12]อ่าน:[2265]
15 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [2018-09-26]อ่าน:[1663]
16 หนังสือมอบอำนาจ [2017-06-05]อ่าน:[2282]
17 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. [2017-05-30]อ่าน:[1929]
18 แบบใบลาอุปสมบท [2016-12-02]อ่าน:[1586]
19 สัญญาจ้างพนักงานราชการ [2020-10-21]อ่าน:[3299]
20 แบบขอหนังสือรับรองการปฏฺิบัติงาน [2022-04-12]อ่าน:[2691]
21 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการในแหล่งเรียนรู้ [2015-09-14]อ่าน:[2755]
22 แบบขอปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่กำหนดในสัญญา(ย้ายพนักงานราชการ) [2022-06-28]อ่าน:[4127]
23 สัญญายืมเงิน [2015-06-24]อ่าน:[2862]
24 แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงาน(พนักงานราชการ) [2015-06-23]อ่าน:[5106]
25 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการการศึกษาของสถานศึกษา กศน. [2015-06-22]อ่าน:[2929]
26 แบบใบลาพักผ่อน จังหวัด [2015-01-01]อ่าน:[2435]
27 แบบใบลาพักผ่อน [2015-01-01]อ่าน:[3393]
28 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ [2015-01-01]อ่าน:[2612]
29 แบบขอโอนย้ายข้าราชการ [2015-01-01]อ่าน:[3097]
30 คำขอมีบัตรประจำตัว [2015-01-01]อ่าน:[2991]
31 แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ [2023-01-18]อ่าน:[2527]
32 แบบรายงานวันลา [2015-01-01]อ่าน:[2560]
33 บันทึกข้อความ-เบิกค่าเดินทางไปราชการ [2015-01-01]อ่าน:[3160]
จำนวนทั้งหมด 33 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558