สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      แบบฟอร์มและคำขอ
 
 
1 หนังสือมอบอำนาจ [2017-06-05]อ่าน:[48]
2 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. [2017-05-30]อ่าน:[69]
3 ด่วนที่สุด! แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ [2017-02-27]อ่าน:[512]
4 แบบใบลาอุปสมบท [2016-12-02]อ่าน:[245]
5 ด่วนที่สุด! ฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ [2016-11-21]อ่าน:[351]
6 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน [2016-07-08]อ่าน:[603]
7 แบบขอหนังสือรับรองการปฏฺิบัติงาน [2016-04-25]อ่าน:[369]
8 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการในแหล่งเรียนรู้ [2015-09-14]อ่าน:[921]
9 แบบขอปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่กำหนดในสัญญา(ย้ายพนักงานราชการ) [2015-07-10]อ่าน:[1165]
10 สัญญายืมเงิน [2015-06-24]อ่าน:[674]
11 แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงาน(พนักงานราชการ) [2015-06-23]อ่าน:[723]
12 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการการศึกษาของสถานศึกษา กศน. [2015-06-22]อ่าน:[1292]
13 แบบใบลาพักผ่อน จังหวัด [2015-01-01]อ่าน:[488]
14 แบบใบลาพักผ่อน [2015-01-01]อ่าน:[681]
15 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ [2015-01-01]อ่าน:[578]
16 แบบขอโอนย้ายข้าราชการ [2015-01-01]อ่าน:[580]
17 คำขอมีบัตรประจำตัว [2015-01-01]อ่าน:[720]
18 แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ [2015-01-01]อ่าน:[425]
19 แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [2015-01-01]อ่าน:[523]
20 แบบประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [2015-01-01]อ่าน:[686]
21 แบบประเมินข้าราชการ 38 ค.(2) (บรรณารักษ์) [2015-01-01]อ่าน:[520]
22 แบบมอบหมายงานและการประเมินลูกจ้างประจำ [2015-01-01]อ่าน:[567]
23 แบบรายงานวันลา [2015-01-01]อ่าน:[525]
24 บันทึกข้อความ-เบิกค่าเดินทางไปราชการ [2015-01-01]อ่าน:[757]
จำนวนทั้งหมด 24 ข้อมูล
page: [1]
   
 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558