:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
https://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      แบบฟอร์มและคำขอ
 
 
1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปี พ.ศ. 2567 (การย้ายกรณีปกติ) [2024-07-16]อ่าน:[315]
2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน 38 ค.และลูกจ้างประจำ พ.ศ.2567 [2024-02-23]อ่าน:[272]
3 แบบฟอร์มค่าเป้าหมายของสถานศึกษาปี2567 [2024-01-04]อ่าน:[397]
4 การคัดเลือกการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศ ปีงบ 66 [2023-08-21]อ่าน:[689]
5 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่ง ครู ครั้งที่ 2 ปี 2566 [2023-07-09]อ่าน:[761]
6 แบบฟอร์มค่าเป้าหมายสถานศึกษาปีงบประมาณ2566 [2022-11-25]อ่าน:[1184]
7 การประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานราชการ (65) [2022-08-01]อ่าน:[2801]
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (ว23/2564) + ลูกจ้างประจำ+บณร [2021-12-03]อ่าน:[3277]
9 คำร้องขอวุฒิการศึกษา [2021-10-01]อ่าน:[1878]
10 ใบขอหนังสือรับรองเงินเดือน-ปรับปรุงชื่อหน่วยงาน [2023-10-20]อ่าน:[2508]
11 แบบฟอร์มค่าเป้าหมายสถานศึกษา [2021-01-07]อ่าน:[1971]
12 เค้าโครงเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี2563 [2020-05-25]อ่าน:[2747]
13 ตารางสรุปการใช้ประโยชน์ทีดิน [2020-01-30]อ่าน:[1757]
14 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online [2019-07-01]อ่าน:[3159]
15 แบบประเมินครูผู้ช่วย [2019-03-12]อ่าน:[3051]
16 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [2018-09-26]อ่าน:[2269]
17 หนังสือมอบอำนาจ [2017-06-05]อ่าน:[3021]
18 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. [2017-05-30]อ่าน:[2639]
19 แบบใบลาอุปสมบท [2016-12-02]อ่าน:[2040]
20 สัญญาจ้างพนักงานราชการ สกร [2023-10-06]อ่าน:[4396]
21 แบบขอหนังสือรับรองการปฏฺิบัติงาน [2022-04-12]อ่าน:[3553]
22 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการในแหล่งเรียนรู้ [2015-09-14]อ่าน:[3254]
23 แบบขอปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่กำหนดในสัญญา(ย้ายพนักงานราชการ) [2022-06-28]อ่าน:[4853]
24 สัญญายืมเงิน [2023-06-21]อ่าน:[3519]
25 แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงาน(พนักงานราชการ) [2023-06-06]อ่าน:[7174]
26 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการการศึกษาของสถานศึกษา กศน. [2015-06-22]อ่าน:[3598]
27 แบบใบลาพักผ่อน จังหวัด [2015-01-01]อ่าน:[3397]
28 แบบใบลาพักผ่อน [2023-05-29]อ่าน:[4457]
29 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ [2023-05-29]อ่าน:[3530]
30 แบบขอโอนย้ายข้าราชการ [2015-01-01]อ่าน:[4561]
31 คำขอมีบัตรประจำตัว [2023-06-06]อ่าน:[4047]
32 แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ [2023-05-29]อ่าน:[3354]
33 แบบรายงานวันลา [2015-01-01]อ่าน:[3423]
จำนวนทั้งหมด 33 ข้อมูล
page: [1]
   

 


Website https://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566