สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      แบบฟอร์มและคำขอ
 
 
1 หนังสือมอบอำนาจ [2017-06-05]อ่าน:[276]
2 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. [2017-05-30]อ่าน:[222]
3 ด่วนที่สุด! แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ [2017-02-27]อ่าน:[740]
4 แบบใบลาอุปสมบท [2016-12-02]อ่าน:[357]
5 ด่วนที่สุด! ฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ [2017-10-18]อ่าน:[655]
6 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน [2016-07-08]อ่าน:[763]
7 แบบขอหนังสือรับรองการปฏฺิบัติงาน [2016-04-25]อ่าน:[500]
8 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการในแหล่งเรียนรู้ [2015-09-14]อ่าน:[1066]
9 แบบขอปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่กำหนดในสัญญา(ย้ายพนักงานราชการ) [2015-07-10]อ่าน:[1383]
10 สัญญายืมเงิน [2015-06-24]อ่าน:[798]
11 แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงาน(พนักงานราชการ) [2015-06-23]อ่าน:[885]
12 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการการศึกษาของสถานศึกษา กศน. [2015-06-22]อ่าน:[1442]
13 แบบใบลาพักผ่อน จังหวัด [2015-01-01]อ่าน:[628]
14 แบบใบลาพักผ่อน [2015-01-01]อ่าน:[852]
15 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ [2015-01-01]อ่าน:[708]
16 แบบขอโอนย้ายข้าราชการ [2015-01-01]อ่าน:[749]
17 คำขอมีบัตรประจำตัว [2015-01-01]อ่าน:[872]
18 แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ [2015-01-01]อ่าน:[539]
19 แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการ) [2015-01-01]อ่าน:[719]
20 แบบประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการ) [2015-01-01]อ่าน:[837]
21 แบบประเมินข้าราชการ 38 ค.(2) (บรรณารักษ์) [2015-01-01]อ่าน:[663]
22 แบบมอบหมายงานและการประเมินลูกจ้างประจำ [2015-01-01]อ่าน:[691]
23 แบบรายงานวันลา [2015-01-01]อ่าน:[662]
24 บันทึกข้อความ-เบิกค่าเดินทางไปราชการ [2015-01-01]อ่าน:[910]
จำนวนทั้งหมด 24 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558