:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
https://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      แบบฟอร์มและคำขอ
 
 
1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน 38 ค.และลูกจ้างประจำ พ.ศ.2567 [2024-02-23]อ่าน:[70]
2 แบบฟอร์มค่าเป้าหมายของสถานศึกษาปี2567 [2024-01-04]อ่าน:[155]
3 การคัดเลือกการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศ ปีงบ 66 [2023-08-21]อ่าน:[465]
4 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่ง ครู ครั้งที่ 2 ปี 2566 [2023-07-09]อ่าน:[536]
5 แบบฟอร์มค่าเป้าหมายสถานศึกษาปีงบประมาณ2566 [2022-11-25]อ่าน:[938]
6 การประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานราชการ (65) [2022-08-01]อ่าน:[2527]
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (ว23/2564) + ลูกจ้างประจำ+บณร [2021-12-03]อ่าน:[3008]
8 คำร้องขอวุฒิการศึกษา [2021-10-01]อ่าน:[1640]
9 ใบขอหนังสือรับรองเงินเดือน-ปรับปรุงชื่อหน่วยงาน [2023-10-20]อ่าน:[2213]
10 แบบฟอร์มค่าเป้าหมายสถานศึกษา [2021-01-07]อ่าน:[1646]
11 เค้าโครงเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี2563 [2020-05-25]อ่าน:[2579]
12 ตารางสรุปการใช้ประโยชน์ทีดิน [2020-01-30]อ่าน:[1566]
13 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online [2019-07-01]อ่าน:[2803]
14 แบบประเมินครูผู้ช่วย [2019-03-12]อ่าน:[2870]
15 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [2018-09-26]อ่าน:[2148]
16 หนังสือมอบอำนาจ [2017-06-05]อ่าน:[2860]
17 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. [2017-05-30]อ่าน:[2421]
18 แบบใบลาอุปสมบท [2016-12-02]อ่าน:[1921]
19 สัญญาจ้างพนักงานราชการ สกร [2023-10-06]อ่าน:[4074]
20 แบบขอหนังสือรับรองการปฏฺิบัติงาน [2022-04-12]อ่าน:[3253]
21 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการในแหล่งเรียนรู้ [2015-09-14]อ่าน:[3150]
22 แบบขอปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่กำหนดในสัญญา(ย้ายพนักงานราชการ) [2022-06-28]อ่าน:[4649]
23 สัญญายืมเงิน [2023-06-21]อ่าน:[3330]
24 แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงาน(พนักงานราชการ) [2023-06-06]อ่าน:[6645]
25 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการการศึกษาของสถานศึกษา กศน. [2015-06-22]อ่าน:[3368]
26 แบบใบลาพักผ่อน จังหวัด [2015-01-01]อ่าน:[3175]
27 แบบใบลาพักผ่อน [2023-05-29]อ่าน:[4143]
28 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ [2023-05-29]อ่าน:[3273]
29 แบบขอโอนย้ายข้าราชการ [2015-01-01]อ่าน:[4019]
30 คำขอมีบัตรประจำตัว [2023-06-06]อ่าน:[3777]
31 แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ [2023-05-29]อ่าน:[3152]
32 แบบรายงานวันลา [2015-01-01]อ่าน:[3208]
จำนวนทั้งหมด 32 ข้อมูล
page: [1]
   

 


Website https://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566