:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      แบบฟอร์มและคำขอ
 
 
1 การคัดเลือกการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศ ปีงบ 66 [2023-08-21]อ่าน:[163]
2 การย้ายและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2566 [2023-07-05]อ่าน:[241]
3 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่ง ครู ครั้งที่ 2 ปี 2566 [2023-07-09]อ่าน:[279]
4 แบบฟอร์มค่าเป้าหมายสถานศึกษาปีงบประมาณ2566 [2022-11-25]อ่าน:[560]
5 การประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานราชการ (65) [2022-08-01]อ่าน:[2061]
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (ว23/2564) + ลูกจ้างประจำ+บณร [2021-12-03]อ่าน:[2650]
7 คำร้องขอวุฒิการศึกษา [2021-10-01]อ่าน:[1234]
8 ใบขอหนังสือรับรองเงินเดือน-ปรับปรุงชื่อหน่วยงาน [2023-10-20]อ่าน:[1853]
9 แบบฟอร์มค่าเป้าหมายสถานศึกษา [2021-01-07]อ่าน:[1307]
10 เค้าโครงเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี2563 [2020-05-25]อ่าน:[2372]
11 ตารางสรุปการใช้ประโยชน์ทีดิน [2020-01-30]อ่าน:[1420]
12 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online [2019-07-01]อ่าน:[2373]
13 แบบประเมินครูผู้ช่วย [2019-03-12]อ่าน:[2610]
14 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [2018-09-26]อ่าน:[1992]
15 หนังสือมอบอำนาจ [2017-06-05]อ่าน:[2597]
16 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. [2017-05-30]อ่าน:[2235]
17 แบบใบลาอุปสมบท [2016-12-02]อ่าน:[1813]
18 สัญญาจ้างพนักงานราชการ สกร [2023-10-06]อ่าน:[3806]
19 แบบขอหนังสือรับรองการปฏฺิบัติงาน [2022-04-12]อ่าน:[2978]
20 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการในแหล่งเรียนรู้ [2015-09-14]อ่าน:[3004]
21 แบบขอปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่กำหนดในสัญญา(ย้ายพนักงานราชการ) [2022-06-28]อ่าน:[4463]
22 สัญญายืมเงิน [2023-06-21]อ่าน:[3105]
23 แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงาน(พนักงานราชการ) [2023-06-06]อ่าน:[6126]
24 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการการศึกษาของสถานศึกษา กศน. [2015-06-22]อ่าน:[3170]
25 แบบใบลาพักผ่อน จังหวัด [2015-01-01]อ่าน:[2825]
26 แบบใบลาพักผ่อน [2023-05-29]อ่าน:[3863]
27 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ [2023-05-29]อ่าน:[2965]
28 แบบขอโอนย้ายข้าราชการ [2015-01-01]อ่าน:[3586]
29 คำขอมีบัตรประจำตัว [2023-06-06]อ่าน:[3442]
30 แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ [2023-05-29]อ่าน:[2890]
31 แบบรายงานวันลา [2015-01-01]อ่าน:[2887]
จำนวนทั้งหมด 31 ข้อมูล
page: [1]
   

 


Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566