สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
ข้อมูล กศน.อำเภอ และห้องสมุด

เว็บไซต์

  กศน.อำเภอ รหัสไปรษณีย์ โทร โทรสาร ห้องสมุด
  เมือง 50200 053213100 053219769 053221159/053241186
  จอมทอง 50160 053106547 053106547 053341306
  เชียงดาว 50170 053455199 053455199 053456266
  ไชยปราการ 50320 053457766 053457766 053870657
  ดอยเต่า 50260 053833186 053833186 053469132
  ดอยสะเก็ด 50220 053496147 053496147 053495500
  ดอยหล่อ 50160 053360003 053360003 053360003
  ฝาง 50110 053453508 053453508 053453508
  พร้าว 50190 053475530 053475530 053475530
  แม่แจ่ม 50270 053485222 053485222 053828256
  แม่แตง 50150 053470848 053470848 053471716
  แม่ริม 50180 053890438 053890438 053297823
  แม่วาง 50360 053489584 053489584 053489239
  แม่ออน 50130 053929081 053929081 053929101
  แม่อาย 50280 053459599 053459599 053459256
  เวียงแหง 50350 053477248 053477248 053477248
  สะเมิง 50250 053487425 053487425 053378043
  สันกำแพง 50130 053332752 053332752 053332994
  สันทราย 50210 053492147 053492147 053492147
  สันป่าตอง 50120 053356004 053355197 053311723
  สารภี 50140 053323466 053323466 053321315
  หางดง 50230 053441994 053441994 053441010
  อมก๋อย 50310 053467070 053467070 053467126
  ฮอด 50240 053461350 053461350 053461110
  กัลยาณิวัฒนา 58130 053484027 053484027 053484027

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558