:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
https://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

ระบบบริหารเงินงบประมาณ E-Budget ช่วยบริหารจัดการการเบิกจ่ายตามงบประมาณของอำเภอเพิ่มการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ และการจัดสรร แจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว ข้อควรรู้และการปฏิบัติต่างๆ เป็นคู่มือประกอบการใช้งาน ให้ผู้ใช้ ใช้งานง่ายขึ้น และลดปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้

ระบบจัดการ การรับ-ส่งหนังสือราชการและแจ้งข่าว E-office ลดขั้นตอนการรับ-ส่ง ประหยัดเวลา และการใช้กระดาษ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้ทันต่อเหตุการณ์ สืบค้นง่าย และตรวจสอบสถานะการรับ-ส่งหนังสือได้

ระบบรายงานการเบิกจ่าย ผ่านระบบ E-Pay ช่วยให้สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายเงินของโครงการงาน และกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ ช่วยลดเวลา และติดตามการเบิกจ่าย เช็ค และการโอนเงิน สามารถตรวจสอบยอดเงิน และรายการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ มีบุคลากรจำนวนมาก การรายงานเงินเดือนของบุคลากรในหน่วยงาน ผ่านระบบ E- Salary ช่วยให้ครูแลบุคลากรในหน่วยงาน สามารถตรวจสอบยอดเงินเดือนได้ด้วยตัวเอง ช่วยลดเวลาขั้นตอนในการประสานงาน และตรวจสอบรายการทั้งหมดและยอดสุทธิได้

ตรวจสอบผลการเรียน/กพช. ของนักศึกษาหลักสูตร 44 (หลักสูตรเก่า)

ตรวจสอบผลการเรียน/กพช. ของนักศึกษาหลักสูตร 51

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ใช้โดเมนเนมภายใต้ชื่อ cmi (name@cmi.nfe.go.th) ด้วยบริการของ Google mail ที่ให้ความสะดวกในการรับส่งข้อมูลภายในองค์กร การใช้เอกสาร และปฏิทินร่วมกัน เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น
:: อำเภอสามารถ Login อำเภอ@cmi.nfe.go.th ด้วย gmail.com ได้ทุกอุปกรณ์ ::

ไปที่ Links

 


Website https://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566