:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
https://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
เว็บไซต์ สกร.อำเภอ

สกร.อำเภอเมืองเชียงใหม่

สกร.อำเภอจอมทอง

สกร.อำเภอเชียงดาว

สกร.อำเภอไชยปราการ

สกร.อำเภอดอยเต่า

สกร.อำเภอดอยสะเก็ด

สกร.อำเภอดอยหล่อ

สกร.อำเภอฝาง

สกร.อำเภอพร้าว

สกร.อำเภอแม่แจ่ม

สกร.อำเภอแม่แตง

สกร.อำเภอแม่ริม

สกร.อำเภอแม่วาง

สกร.อำเภอแม่ออน

สกร.อำเภอแม่อาย

สกร.อำเภอเวียงแหง

สกร.อำเภอสะเมิง

สกร.อำเภอสันกำแพง

สกร.อำเภอสันทราย

สกร.อำเภอสันป่าตอง

สกร.อำเภอสารภี

สกร.อำเภอหางดง

สกร.อำเภออมก๋อย

สกร.อำเภอฮอด

สกร.อำเภอกัลยาณิวัฒนา


 


Website https://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566