สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
เว็บไซต์ กศน.อำเภอ

กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่

กศน.อำเภอจอมทอง

กศน.อำเภอเชียงดาว

กศน.อำเภอไชยปราการ

กศน.อำเภอดอยเต่า

กศน.อำเภอดอยสะเก็ด

กศน.อำเภอดอยหล่อ

กศน.อำเภอฝาง

กศน.อำเภอพร้าว

กศน.อำเภอแม่แจ่ม

กศน.อำเภอแม่แตง

กศน.อำเภอแม่ริม

กศน.อำเภอแม่วาง

กศน.อำเภอแม่ออน

กศน.อำเภอแม่อาย

กศน.อำเภอเวียงแหง

กศน.อำเภอสะเมิง

กศน.อำเภอสันกำแพง

กศน.อำเภอสันทราย

กศน.อำเภอสันป่าตอง

กศน.อำเภอสารภี

กศน.อำเภอหางดง

กศน.อำเภออมก๋อย

กศน.อำเภอฮอด

กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา


 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558