:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
https://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
ทำเนียบ ผู้บริหาร สกร.จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่

  1. นายสุรัตน์

เหล็กงาม

2511 - 2513
  2. นายสุนทร

เทพเทวิน

2513 - 2516
  3. นายไพบูลย์

จันทรยศ

2516 - 2518
  4. ว่าที่ ร.ต. มนู

เหมะ

2519 - 2520
  5. นายสุวัฒน์

แก้วสังข์ทอง

2520 - 2525
  6. นางสาวเพ็ญสุข

หวังแก้ว

2525 - 2527
  7. นายพิภพ

กาญจนะ

2527 - 2529
  8. นายประกิต

วิเศษพาณิชย์

2529 - 2530
  9. นายโฆษิต

โฆษณสันติ

2530 - 2538
  10. นายอิศ

วิไลแก้ว

2538 - 2542
  11. นายวิชัย

โล้วิเศษ

2542 - 2545
  12. นายชูชาติ

เหลี่ยมวานิ

2545 - 2548
  13. นายวรพจน์

เตียวกุล

2548 - 2551
         
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
 

1.

นายวรพจน์ เตียวกุล 2551 - 2554
  2. นายนรา เหล่าวิชยา 2554 - 2555
  3. นายศุภกร ศรีศักดา 2555 – 2561
  4. นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช 2562 – ปัจจุบัน

 


Website https://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566