สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
เว็บไซต์ ห้องสมุดอำเภอ

ห้องสมุดจังหวัดเชียงใหม่

ห้องสมุด อ.เมืองเชียงใหม่

ห้องสมุด อ.จอมทอง

ห้องสมุด อ.เชียงดาว

ห้องสมุด อ.ไชยปราการ

ห้องสมุด อ.ดอยเต่า

ห้องสมุด อ.ดอยสะเก็ด

ห้องสมุด อ.ดอยหล่อ

ห้องสมุด อ.ฝาง

ห้องสมุด อ.พร้าว

ห้องสมุด อ.แม่แจ่ม

ห้องสมุด อ.แม่แตง

ห้องสมุด อ.แม่ริม

ห้องสมุด อ.แม่วาง

ห้องสมุด อ.แม่ออน

ห้องสมุด อ.แม่อาย

ห้องสมุด อ.เวียงแหง

ห้องสมุด อ.สะเมิง

ห้องสมุด อ.สันกำแพง

ห้องสมุด อ.สันทราย

ห้องสมุด อ.สันป่าตอง

ห้องสมุด อ.สารภี

ห้องสมุด อ.หางดง

ห้องสมุด อ.อมก๋อย

ห้องสมุด อ.ฮอด

ห้องสมุด อ.กัลยาณิวัฒนา


 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558