สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      ผลงานวิชาการ
 
 
1 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [2022-11-24]อ่าน:[35]
2 รายงานผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ [2022-09-27]อ่าน:[155]
3 คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้เรียนในศตวรรษที่21 [2022-09-22]อ่าน:[88]
4 การประเมินโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ฯ นางสาวจารวีมะโนวงค์ [2022-09-22]อ่าน:[109]
5 เผยแพร่ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นางมงคลทิพย์ บุญสันท์ [2021-05-20]อ่าน:[478]
6 กระบวนการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ ณัชชา สอนสมฤทธิ์ [2021-03-04]อ่าน:[469]
7 รายงานผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะครูเพื่อเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ (OLIFT Model) [2020-06-18]อ่าน:[1145]
8 กระบวนการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม [2020-02-28]อ่าน:[743]
9 แบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการสอนภาษาไทยสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ [2019-01-02]อ่าน:[3184]
10 การพัฒนาคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรโฮมสเตย์ เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ [2018-06-08]อ่าน:[1078]
จำนวนทั้งหมด 10 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558