:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
https://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
Update: 2024-02-12 10:45:43 มีผู้เข้าชม: 3279 ครั้ง
พิมพ์หน้านี้

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (ว23/2564) + ลูกจ้างประจำ+บณร

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารประกอบ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ว23/2564 )
     ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.7/ว23 ลงวันที่ 3 ก.ย.2564 โดยบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564

2.1 แบบประเมินฯ ข้าราชการครู
     1) ครูผู้ช่วย
     2) ครู ไม่มีวิทยฐานะ
     3) ครูชำนาญการ
     4) ครูชำนาญการพิเศษ

2.2 แบบประเมินฯ ของ ผู้บริหารสถานศึกษา
    1 )  ผอ.สถานศึกษาชำนาญการ
     2)  ผอ.สถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

2.3 แบบประเมินฯ ของ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

2.4 แบบประเมินฯ ของ ผู้บริหารการศึกษา (ผู้อำนวยการ+ รอง  สนง.กศน.จังหวัด)

3.แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2)
    แนวทางการประเมินผลปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด สกร.จังหวัดเชียงใหม่

4.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
   แนวทางและหลักเเกณฑ์การประเมินตำแหน่งลูกจ้างประจำ

5. แบบสรุปวันลา


 

ลงวันที่: 2021-12-03
โดย: บุคลากร

 

 


Website https://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566