:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
https://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
ข้อมูล บุคคลากร สำนักงาน สกร.จังหวัดเชียงใหม่

บุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 931 คน

1.

ข้าราชการ
 - ผู้บริหารการศึกษา
 - ผู้บริหารสถานศึกษา
 - ครู
 - บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค(1)
 - บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค(2)
 - ข้าราชการพลเรือนสามัญ


2
25
32
1
6
-


  คน
  คน
  คน
  คน
  คน
  คน

2.

ลูกจ้างประจำ

7

  คน

3.

พนักงานราชการ 
 - เจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัด
 - ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ปกติ
 - ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
   ประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
 - ครู กศน.ตำบล


15
77

318
205


  คน
  คน
 
  คน
  คน

4.

ลูกจ้างชั่วคราว
 
- ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
 - ครูอาสาสมัคร โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.)


8
128


  คน
  คน

5.

อัตราจ้างเหมา
 
- ครูโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อน
 - จ้างเหมาบริการ
 - เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 - พนักงานบริการ


3
68
30
5


  คน
  คน
  คน
  คน

ปรับปรุงเมื่อ 15 สิงหาคม 2562


 


Website https://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566