:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
https://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
Update: 2023-02-17 16:27:33 มีผู้เข้าชม: 2530 ครั้ง
พิมพ์หน้านี้

 

การประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานราชการ (65)

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ฉบับปรับปรุง 2565 NEW! 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (รายบุคคล)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบสรุปคะแนนการประเมิน (สำหรับเลขาฯ แต่ละอำเภอ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ 

ลงวันที่: 2022-08-01
โดย: บุคลากร

 

 


Website https://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566