:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
https://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      รายงานการประชุมประจำเดือน
 
 
1 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [0000-00-00]อ่าน:[1278]
2 รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎ่าคม 2564 [2021-09-06]อ่าน:[1347]
3 รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2564 [2021-06-28]อ่าน:[1388]
4 รานงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 [2021-05-19]อ่าน:[1258]
5 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [2021-04-09]อ่าน:[1145]
6 รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2564 [2021-03-10]อ่าน:[1770]
7 รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2563 [0000-00-00]อ่าน:[1337]
8 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [0000-00-00]อ่าน:[1441]
9 รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2563 [2020-11-02]อ่าน:[1582]
10 รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [2020-09-10]อ่าน:[1684]
11 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563 [2020-08-13]อ่าน:[1351]
12 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [0000-00-00]อ่าน:[1776]
13 รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 [2020-05-12]อ่าน:[2303]
14 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 [0000-00-00]อ่าน:[1722]
15 รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2562 [2020-01-23]อ่าน:[1587]
16 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [2019-12-20]อ่าน:[1844]
17 รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2562 [2019-11-20]อ่าน:[1968]
18 รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 62 [2019-10-11]อ่าน:[1574]
19 รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562 [2019-09-19]อ่าน:[1801]
20 รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [2019-08-13]อ่าน:[1731]
21 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2562 [2019-07-08]อ่าน:[1502]
22 รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2562 [2019-05-02]อ่าน:[1662]
23 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [2019-04-09]อ่าน:[1919]
24 รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2562 [2019-03-12]อ่าน:[1784]
25 รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 [2019-02-04]อ่าน:[1778]
26 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [2019-01-30]อ่าน:[1574]
27 รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561 [2019-01-30]อ่าน:[1806]
28 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 [2019-01-10]อ่าน:[2018]
29 รายงานประชุมประจำเดือน เมษยน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[1831]
30 รายงานประชุมประจำเดือน เมษายน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[2076]
31 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [0000-00-00]อ่าน:[2069]
32 รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560 [2017-11-22]อ่าน:[2273]
33 รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 [2017-10-24]อ่าน:[2234]
34 รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560 [2017-09-15]อ่าน:[2100]
35 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560 [2017-07-25]อ่าน:[2025]
36 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [2017-06-26]อ่าน:[2344]
37 รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2560 [2017-05-19]อ่าน:[2574]
38 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[2403]
39 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [0000-00-00]อ่าน:[2460]
40 รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[2835]
41 รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2559 [2016-11-15]อ่าน:[2584]
42 รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2559 [0000-00-00]อ่าน:[2569]
43 รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [0000-00-00]อ่าน:[2573]
44 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559 [0000-00-00]อ่าน:[2589]
45 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [2016-06-20]อ่าน:[2651]
46 รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2559 [2016-05-26]อ่าน:[2854]
47 รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2559 [2559-04-29]อ่าน:[3045]
48 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [2016-03-21]อ่าน:[3043]
49 รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 [2016-02-25]อ่าน:[2884]
50 รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2558 [2016-01-19]อ่าน:[2554]
51 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [2015-12-23]อ่าน:[3409]
52 รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558 [2015-12-15]อ่าน:[3079]
53 รายงานการประชุม กันยายน 2558 [2015-10-15]อ่าน:[3334]
54 รายงานการประชุม สิงหาคม 2558 [2015-09-15]อ่าน:[3054]
55 รายงานการประชุม กรกฎาคม 2558 [2015-08-17]อ่าน:[3699]
56 รายงานการประชุม มิถุนายน 2558 [2015-07-20]อ่าน:[3609]
57 รายงานการประชุม พฤษภาคม 2558 [2015-06-22]อ่าน:[3051]
58 รายงานการประชุม เมษายน 2558 [2015-04-30]อ่าน:[3543]
59 รายงานการประชุม มีนาคม 2558 [2015-03-31]อ่าน:[3545]
60 รายงานการประชุม กุมภาพันธ์ 2558 [2015-04-07]อ่าน:[5575]
61 รายงานการประชุม มกราคม 2558 [2015-02-19]อ่าน:[2717]
62 รายงานการประชุม ธันวาคม 2557 [2014-12-26]อ่าน:[3172]
63 รายงานการประชุม พฤศจิกายน 2557 [2014-11-28]อ่าน:[3166]
64 รายงานการประชุม ตุลาคม 2557 [2014-10-31]อ่าน:[2963]
65 รายงานการประชุม กันยายน 2557 [2014-09-29]อ่าน:[3513]
จำนวนทั้งหมด 65 ข้อมูล
page: [1]
   

 


Website https://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566