:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      รายงานการประชุมประจำเดือน
 
 
1 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [0000-00-00]อ่าน:[943]
2 รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎ่าคม 2564 [2021-09-06]อ่าน:[1146]
3 รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2564 [2021-06-28]อ่าน:[975]
4 รานงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 [2021-05-19]อ่าน:[965]
5 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [2021-04-09]อ่าน:[917]
6 รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2564 [2021-03-10]อ่าน:[1372]
7 รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2563 [0000-00-00]อ่าน:[1016]
8 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [0000-00-00]อ่าน:[1283]
9 รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2563 [2020-11-02]อ่าน:[1356]
10 รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [2020-09-10]อ่าน:[1380]
11 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563 [2020-08-13]อ่าน:[1216]
12 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [0000-00-00]อ่าน:[1483]
13 รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 [2020-05-12]อ่าน:[1939]
14 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 [0000-00-00]อ่าน:[1358]
15 รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2562 [2020-01-23]อ่าน:[1336]
16 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [2019-12-20]อ่าน:[1478]
17 รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2562 [2019-11-20]อ่าน:[1637]
18 รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 62 [2019-10-11]อ่าน:[1434]
19 รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562 [2019-09-19]อ่าน:[1499]
20 รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [2019-08-13]อ่าน:[1425]
21 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2562 [2019-07-08]อ่าน:[1291]
22 รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2562 [2019-05-02]อ่าน:[1473]
23 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [2019-04-09]อ่าน:[1757]
24 รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2562 [2019-03-12]อ่าน:[1523]
25 รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 [2019-02-04]อ่าน:[1655]
26 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [2019-01-30]อ่าน:[1433]
27 รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561 [2019-01-30]อ่าน:[1441]
28 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 [2019-01-10]อ่าน:[1742]
29 รายงานประชุมประจำเดือน เมษยน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[1609]
30 รายงานประชุมประจำเดือน เมษายน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[1726]
31 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [0000-00-00]อ่าน:[1860]
32 รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560 [2017-11-22]อ่าน:[1907]
33 รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 [2017-10-24]อ่าน:[1984]
34 รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560 [2017-09-15]อ่าน:[1944]
35 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560 [2017-07-25]อ่าน:[1805]
36 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [2017-06-26]อ่าน:[2115]
37 รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2560 [2017-05-19]อ่าน:[2266]
38 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[2055]
39 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [0000-00-00]อ่าน:[2234]
40 รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[2472]
41 รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2559 [2016-11-15]อ่าน:[2390]
42 รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2559 [0000-00-00]อ่าน:[2301]
43 รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [0000-00-00]อ่าน:[2247]
44 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559 [0000-00-00]อ่าน:[2338]
45 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [2016-06-20]อ่าน:[2284]
46 รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2559 [2016-05-26]อ่าน:[2501]
47 รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2559 [2559-04-29]อ่าน:[2718]
48 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [2016-03-21]อ่าน:[2673]
49 รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 [2016-02-25]อ่าน:[2510]
50 รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2558 [2016-01-19]อ่าน:[2376]
51 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [2015-12-23]อ่าน:[3102]
52 รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558 [2015-12-15]อ่าน:[2783]
53 รายงานการประชุม กันยายน 2558 [2015-10-15]อ่าน:[2968]
54 รายงานการประชุม สิงหาคม 2558 [2015-09-15]อ่าน:[2895]
55 รายงานการประชุม กรกฎาคม 2558 [2015-08-17]อ่าน:[3401]
56 รายงานการประชุม มิถุนายน 2558 [2015-07-20]อ่าน:[3284]
57 รายงานการประชุม พฤษภาคม 2558 [2015-06-22]อ่าน:[2915]
58 รายงานการประชุม เมษายน 2558 [2015-04-30]อ่าน:[3265]
59 รายงานการประชุม มีนาคม 2558 [2015-03-31]อ่าน:[3099]
60 รายงานการประชุม กุมภาพันธ์ 2558 [2015-04-07]อ่าน:[5428]
61 รายงานการประชุม มกราคม 2558 [2015-02-19]อ่าน:[2576]
62 รายงานการประชุม ธันวาคม 2557 [2014-12-26]อ่าน:[2788]
63 รายงานการประชุม พฤศจิกายน 2557 [2014-11-28]อ่าน:[2832]
64 รายงานการประชุม ตุลาคม 2557 [2014-10-31]อ่าน:[2669]
65 รายงานการประชุม กันยายน 2557 [2014-09-29]อ่าน:[3028]
จำนวนทั้งหมด 65 ข้อมูล
page: [1]
   

 


Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566