:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
https://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
Site Map
เกี่ยวกับ กศน.
+ ประวัติความเป็นมา กศน.
+ นโยบายจุดเน้น
+ ภารกิจ กศน.
+ การจัดการศึกษาและหลักสูตร
ทำเนียบ บุคลากร
+ ทำเนียบ ผู้บริหาร กศน.จังหวัดเชียงใหม่
+ ผู้บริหาร กศน.ในจังหวัดเชียงใหม่

+ ผังองค์กร
กลุ่มงาน
สารสนเทศ กศน.เชียงใหม่
หลักสูตรและการสมัครเรียน
+ การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
+ การจัดการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.)
+ การส่งเสริมการรู้หนังสือ
+ การจัดการศึกษาสายสามัญ
+ การศึกษาเทียบระดับ
+ การศึกษาเทียบระดับสูงสุด (จบม.6ใน8เดือน)
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
+ E-Budget
+ E-office
+ E-Pay
+ ฐานข้อมูลการรู้หนังสือ
+ ตรวจผลการเรียน 44
+ ตรวจผลการเรียน 51
+ mail@cmi.nfe.go.th
เว็บไซต์ ศูนย์ กศน.อำเภอ
เว็บไซต์ ห้องสมุด อำเภอ
รายงานการประชุม ประจำเดือน
เป้าและงบประมาณ
คู่มือ และ โปรแกรม 
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งด่วนสุด
ข่าวกิจกรรมเด่น

 


Website https://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566