:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
https://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
Update: 2018-11-06 10:21:16 มีผู้เข้าชม: 6225 ครั้ง
พิมพ์หน้านี้

 

โปรแกรมติดตั้ง ITW51 2.0 รุ่น 6 พ.ย.61

1. โปรแกรม ITW51 2.0 ปรับปรุงเป็นรุ่นใหม่ รุ่นวันที่ 6 พ.ย.61 มีรายการแก้ไขดังนี้

1)  แก้ไขการส่งข้อมูลผู้คาดว่าจะจบ (เมนู 1-D-1, 1-D-4, 1-D-6) โดยเพิ่มไฟล์ผลการเรียน EXPGRAD*.DBF ทั้งระดับสถานศึกษาและระดับจังหวัด
2)  แก้ไขข้อมูลการจบ/ออก เพิ่มชุดที่/เลขที่ ใบ รบ.(สำหรับออกใบแทน)  และเช็ควิชาหมดอายุ
3)  บันทึกประวัติ เช็คเลขบัตรซ้ำ ถ้าลาออกด้วยสาเหตุอื่น สามารถสมัครใหม่ได้
4)  บันทึกคะแนนสอบซ่อมรายวิชา แม้ลงคะแนนสอบซ่อมก่อนลงคะแนนกลางภาคก็ดึงคะแนนกลางภาคได้
5)  รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนแยกรายวิชา เลือกตามกลุ่มได้
6)  แก้ไขการอ่านคะแนนปลายภาค จากแบบบันทึกคะแนน excel
7)  import ข้อมูล เพิ่มตัวเลือก นำเข้าเฉพาะข้อมูล กพช. ได้
8)  แก้ไขเรื่อง รายงานสรุปผลการเรียนและสรุปการลงทะเบียนวิธีเรียนทางไกลมีนักศึกษาพบกลุ่มที่เทียบโอนติดมาด้วย
9)  รายงานนักศึกษาใหม่เมนู 1-1-B บันทึกเป็น excel ได้
10)  แก้ไขตารางรหัสวิชา เพิ่มรหัสวิชาใหม่แล้วขึ้น error

โปรแกรมติดตั้ง ITW51 2.0 รุ่น 6 พ.ย.61ดาวน์โหลด


 

ลงวันที่: 2018-11-06
โดย: ยุทธศาสตร์

 

 


Website https://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566