:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
Update: 2022-02-09 17:51:55 มีผู้เข้าชม: 4761 ครั้ง
พิมพ์หน้านี้

 

แก้ไข เพิ่มเติม ประกาศกำหนดวันที่และสถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป ศศช/นักจัด/การเงิน

แก้ไข เพิ่มเติม ประกาศกำหนดการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน
การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบทุกท่านอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วน

"เพื่อให้เป็นไปตามาตรการ และคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่"
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอยกเลิกประกาศฉบับวันที่ 25 มกราคม 2565
และประกาศ แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
>> อ่านประกาศ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับรวม)<<

หน่วยที่ 1 ตำแหน่ง ครู ศศช.

หน่วยที่ 2 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยที่ 3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

** ขอให้ผู้มีสิทธิสอบทุกท่าน อ่านรายละเอียดประกาศให้ครบถ้วน
และเพื่อรักษาประโยชน์ของส่วนรวมขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการ
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด ***

------------------------)
กำหนดการสอบ วันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

-----------------------------------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ เพจ https://www.facebook.com/Supervision.nfechaingmai
หรือ โทร 053 121 180

 


งานบุคคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

ยกเลิก!!!   ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ฯ ลว.25 มกราคม 2565 


 

ลงวันที่: 2022-02-02
โดย: บุคลากร

 

 


Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566