:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
Update: 2015-08-03 14:46:44 มีผู้เข้าชม: 1311 ครั้ง
พิมพ์หน้านี้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : การจัดทำกระบวนงาน/คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

Links เกี่ยวข้อง
-
เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร.
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- เว็บไซต์ระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
- พระราชบัญญัติการอำนวยฯ การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน
- ระบบสารสนเทศ เพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยฯ
- คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
- ประกาศจากระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน
- คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ
- การคัดลอก (copy)คู่มือประชาชน จากคู่มือมาตรฐานกลางของหน่วยงานส่วนกลาง
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- เอกสารเผยแพร่
- สื่อเผยแพร่

Download คู่มือประชาชนกลาง แนวทางปฏิบัติ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
อ้างถึง ศธ0210.29/4239 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 17ก.ค.58


 

ลงวันที่: 2015-08-03
โดย: admin

 

 


Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566