:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
https://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
Update: 2016-04-01 17:19:31 มีผู้เข้าชม: 1086 ครั้ง
พิมพ์หน้านี้

 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online และได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค 9 ศูนย์ ประกอบด้วย

1. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
3. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
4. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
5. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
6. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
7. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
8. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
9. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้จากแหล่งเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค ดังนี้
1. ระบบ Digital Library ระบบดิจิตอลที่รวบรวม แหล่งความรู้ไว้มากมาย ทั้งเอกสาร สื่อ-วีดิทัศน์ และงานวิจัย สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าใช้งาน และเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
2. ระบบการถ่ายทอดความรู้ สาระน่ารู้ จากศูนย์กลางทั้ง 9 ศูนย์ ทำให้ครู และบุคลากรไม่ต้องเดินทางไปเรียนรู้ แต่สามารถเรียนรู้ได้จริงผ่านระบบออนไลน์ตามวัน และเวลาที่กำหนดไว้
3. คลินิกวิชาการ สำหรับให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอรับคำปรึกษา ด้านวิชาการตามวันและเวลาที่กำหนดไว้

 เพิ่มเติม : http://www.tepeonline.org/choose.php


 

ลงวันที่: 2016-04-01
โดย: ยุทธศาสตร์

 

 


Website https://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566